ΤτΕ: Κατά €4 δισ. αυξήθηκαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών
ΤτΕ: Κατά €4 δισ. αυξήθηκαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών
  Data Data

ΤτΕ: Κατά €4 δισ. αυξήθηκαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 4,3% από 4,6% τον προηγούμενο μήνα.
RE+D magazine
28.11.2022

Αύξηση κατά €121 εκατ. παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2022, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά €753 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 4,3% από 4,6% τον προηγούμενο μήνα.

Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος από την αρχή του έτους οι καταθέσεις των νοικοκυριών καταγράφουν μία αύξηση κατά περίπου €4 δισ. καθώς στο τέλος Οκτωβρίου οι καταθέσεις των νοικοκυριών έφθασαν τα €138,8 δισ. από τα €135 δισ. που ήταν στις αρχές του έτους.

Ωστόσο συνολικά οι καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν τον ίδιο μήνα κατά 550 εκατ. ευρώ εξαιτίας της μείωσης των καταθέσεων από τις επιχειρήσεις κατά €671 εκατ. 

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα οι καταθέσεις των επιχειρήσεων παρουσίασαν μείωση κατά €671 εκατ. έναντι αύξησης κατά €1.502 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 11,1% από 11,5% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά €678 εκατ. έναντι αύξησης κατά €1.879 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά €6 εκατ. έναντι μείωσης κατά €377 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Επίσης μείωση κατά €322 εκατ. παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2022, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά €448 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε -4,9% από 3,3% τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των χορηγήσεων, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε σε 5,3% από 6,0% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά €898 εκατ. έναντι θετικής καθαρής ροής €752 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Οκτώβριο του 2022, ήταν αρνητική κατά €665 εκατ. έναντι θετικής καθαρής ροής €723 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 11,3% από 12,5% τον προηγούμενο μήνα. 

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκε σε 10,8% από 12,3% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά €606 εκατ. έναντι θετικής καθαρής ροής €745 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 16,5% από 14,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά €60 εκατ. έναντι αρνητικής καθαρής ροής €22 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Αρνητική κατά €153 εκατ. ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Οκτώβριο του 2022, έναντι αρνητικής καθαρής ροής €27 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο -2,3% από -2,2% τον προηγούμενο μήνα.