Ωριμάζει ψηφιακά η Ελλάδα
Ωριμάζει ψηφιακά η Ελλάδα

Ωριμάζει ψηφιακά η Ελλάδα

Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ που δόθηκε στη δημοσιότητα.
RE+D magazine
02.02.2024

Την μεγαλύτερη βελτίωση στον δείκτη ψηφιακής ωριμότητας (DMI), μεταξύ των χωρών της ΕΕ, παρουσίασε η Ελλάδα κατά την περίοδο 2018-2023, σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ που δόθηκε στη δημοσιότητα

Συγκεκριμένα στο διάστημα αυτό οι ψηφιακές επιδόσεις της Ελλάδας βελτιώθηκαν κατά 56%, έναντι 30% στο σύνολο της ΕΕ, κάτι που - όπως αναφέρει ο ΣΕΒ - σημαίνει ότι η χώρα κατάφερε να ξεπεράσει τις ευρωπαϊκές ταχύτητες, ξεφεύγοντας, μετά από πολύ καιρό, από το χαμηλό σημείο εκκίνησης της ψηφιακής της μετάβασης. 

Έτσι το 2023, η συνολική επίδοση της χώρας στο δείκτη DMI αποτέλεσε το 81% του ευρωπαϊκού μ.ο., ποσοστό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τα επίπεδα σύγκλισης 67% που καταγράφηκαν το 2018, βελτίωση που συναρτάται με το χαμηλό επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας που καταγραφόταν πριν από μια πενταετία.

Σύμφωνα με την έρευνα η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο των ευρωπαϊκών επιδόσεων στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες του πληθυσμού και στην ανάπτυξη των δικτύων 5G, ενώ δεν απέχει πολύ στην ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών, όπου έχει πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο. Υπολείπεται, όμως, στη διείσδυση δικτύων όπως οι οπτικές ίνες στα νοικοκυριά, στην υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σετεχνολογίες αιχμής, καθώς και σε θέματα δεξιοτήτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Ειδικότερα οι επιδόσεις της Ελλάδας ανά τομέα σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ διαμορφώνονται ως εξής:

- Υποδομές συνδεσιμότητας: Επίδοση στο 85% του μ.ο. Η Ελλάδα προσεγγίζει σταδιακά το στόχο του Gigabit connectivity, ενώ και η κάλυψη των δικτύων οπτικών ινών διαμορφώνεται περίπου στο 50% του μ.ο.

- Ψηφιακές δεξιότητες: Επίδοση στο 86% του μ.ο. Περίπου ο μισός πληθυσμός διαθέτει έστω ένα βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, επίδοση κοντά στο μ.ο. της ΕΕ (54%), όμως αρκετά μακριά από το στόχο του 2030.

- Ψηφιακή ωριμότητα των επιχειρήσεων: Επίδοση στο 68% του μ.ο. Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών (ιδίως αιχμής όπως ΤΝ, IoT, ρομποτικά συστήματα), εξελίσσεται με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

- Ψηφιακή ωριμότητα του Δημοσίου: Επίδοση: 78% του μ.ο. Η απόσταση από τους ευρωπαϊκούς μ.ο. επιμένει καθώς η Ελλάδα κάνει σημαντικά βήματα, αλλά εξίσου δυναμικά κινείται και η υπόλοιπη ΕΕ. Αυτή η απόσταση που επιμένει, υπογραμμίζει την ανάγκη ακόμα μεγαλύτερης επιτάχυνσης, ειδικά σε συστήματα που απλοποιούν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες του δημοσίου τομέα πίσω από το gov.gr. Βέβαια το gov.gr παραμένει επιτυχία παρέχοντας ψηφιακά >1.600 υπηρεσίες, ενώ πρόσφατα ξεκίνησε η λειτουργία του ψηφιακού βοηθού Τεχνητής Νοημοσύνης mAIgov (τις πρώτες δυο εβδομάδες λειτουργίας, το chatbot είχε δεχτεί >125.000 ερωτήσεις). Επίσης, η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει αρχικά βήματα ψηφιοποίησης των υπηρεσιών υγείας, όπως η δυνατότητα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους υγείας κάτι που αποτελεί θεμέλιο για τη σύγκλιση με τον μ.ο. της ΕΕ .

- Κλάδος ΤΠΕ και υψηλής τεχνολογίας: Επίδοση: 75% του μ.ο. Η συμμετοχή του κλάδου ΤΠΕ στο ΑΕΠ και στην απασχόληση είναι ακόμα περιορισμένη, ενώ χαρακτηρίζεται από χαμηλότερο βαθμό εξωστρέφειας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ωστόσο, ο κλάδος αναπτύσσει σημαντική καινοτόμο δράση, όπως υποδεικνύει η διαχρονική αύξηση των επενδύσεων των εταιρειών τεχνολογίας σε έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και ικανοποιητικό βαθμό νεανικής επιχειρηματικότητας.

Στις προτάσεις του ΣΕΒ περιλαμβάνονται η θέσπιση κινήτρων για την επίσπευση της διείσδυσης των ευρυζωνικών δικτύων πολύ υψηλών ταχυτήτων, εκστρατείες οριζόντιας ενίσχυσης του ψηφιακού αλφαβητισμού για το σύνολο του πληθυσμού αλλά και ο διπλασιασμός του αριθμού αποφοίτων σε σχολές ΤΠΕ και γενικότερα σχολές STEΜ, εντός τετραετίας.