Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων "εγκλωβισμένοι" λόγω αδυναμίας των κρατικών υπηρεσιών
Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων "εγκλωβισμένοι" λόγω αδυναμίας των κρατικών υπηρεσιών

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων "εγκλωβισμένοι" λόγω αδυναμίας των κρατικών υπηρεσιών

Επιστολή ΠΟΜΙΔΑ και Ενωσης Συμβολαιογράφων στους αρμοδίους για την δυνατότητα σύνταξης μεταβιβαστικών συμβολαίων ακινήτων μέχρι την 31.5.2022 βάσει βεβαιώσεων μηχανικού που είχαν νόμιμα εκδοθεί μέχρι την 31.3.2022.
RE+D magazine
11.04.2022

Την άμεση επίλυση του προβλήματος 15-20.000 "εγκλωβισμένων" πολιτών από την αδυναμία των κρατικών υπηρεσιών (Δήμων και Δ.Ο.Υ.,) να εκδώσουν τα απαραίτητα έγγραφα ζήτησαν με επιστολή τους προς τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες οι πρόεδροι των ιδιοκτητών ακινήτων κ. Στράτος Παραδιάς και των συμβολαιογράφων κ. Γιώργος Ρούσκας, προκειμένου να δοθεί στους πολίτες οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τις εμπράγματες συναλλαγές τους μέχρι 31.3.2022 εξ αιτίας του φόρτου εργασίας των κρατικών υπηρεσιών, η δυνατότητα σύνταξης μεταβιβαστικών συμβολαίων ακινήτων μέχρι την 31.5.2022 βάσει βεβαιώσεων μηχανικού που είχαν νόμιμα εκδοθεί μέχρι την 31.3.2022.

Οπως λένε οι δυο φορείς στην κοινή τους επιστολή "η σκληρή πραγματικότητα που βιώνει σήμερα μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών ακινήτων σε όλη τη χώρα, (περίπου 15-20.000), μας αναγκάζει να επανέλθουμε για τελευταία βεβαίως φορά, στο θέμα της παρούσας επιστολής μας.

Το πρόβλημα όλων αυτών είναι ότι ενώ είχαν εκδώσει νόμιμα μέχρι 31.3.2022 βεβαιώσεις μηχανικών για σύνταξη συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτου, γονικής παροχής, δωρεάς, σύστασης ή τροποποίησης οριζοντίου ιδιοκτησίας, και είχαν προβεί στην έκδοση σωρείας άλλων σχεδιαγραμμάτων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κλπ,, δεν κατέστη δυνατόν να υπογράψουν τις σχετικές συμβολαιογραφικές συμβάσεις διότι λόγω του γνωστού φόρτου εργασίας της περιόδου αυτής, δεν είχαν λάβει μέχρι την 31.3.2022 πιστοποιητικά μη οφειλής ΤΑΠ από τους οικείους Δήμους, ή θεωρημένες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, γονικής παροχής ή δωρεάς κλπ. από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. , τα οποία είχαν εμπρόθεσμα ζητήσει".

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι "επειδή είναι απόλυτα άδικο αλλά και αντιπαραγωγικό, εξ αιτίας της αργοπορίας αυτής, οι συμβαλλόμενοι αυτοί που πλήρωσαν για την έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού, να υποχρεωθούν ξαναπληρώσουν για την έκδοση «ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου» η οποία εκτός από το πρόσθετο οικονομικό κόστος θα στοιχίσει και σημαντική χρονική καθυστέρηση αλλά και ταλαιπωρία για την εξεύρεση της σωρείας των απαιτουμένων εγγράφων, χωρίς να υπολογίσουμε την συνηθέστατη περίπτωση της ανυπαρξίας των σχετικών εγγράφων και σχεδίων στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, γεγονότα που μπορεί να οδηγήσουν στην ματαίωση μεγάλου αριθμού από τις δικαιοπραξίες αυτές. Για τους λόγους αυτούς ζητούμε να δοθεί στους πολίτες οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τις εμπράγματες συναλλαγές τους μέχρι 31.3.2022 εξ αιτίας του φόρτου εργασίας των κρατικών υπηρεσιών, η δυνατότητα σύνταξης μεταβιβαστικών συμβολαίων ακινήτων μέχρι την 31.5.2022 βάσει βεβαιώσεων μηχανικού που είχαν νόμιμα εκδοθεί μέχρι την 31.3.2022".