Χωρίς valeur οι διατραπεζικές συναλλαγές εντός ΕΕ
Χωρίς valeur οι διατραπεζικές συναλλαγές εντός ΕΕ

Χωρίς valeur οι διατραπεζικές συναλλαγές εντός ΕΕ

H Κομισιόν ενέκρινε τις πληρωμές των «δέκα δευτερολέπτων» στις τράπεζες
RE+D magazine
27.10.2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νομοθετική πρόταση για τη διάθεση άμεσων πληρωμών σε ευρώ, σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό στην ΕΕ και στις χώρες του ΕΟΧ.

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην άρση των φραγμών που εμποδίζουν τις άμεσες πληρωμές, να γίνουν προσιτές, ασφαλείς και να διεκπεραιώνονται χωρίς εμπόδια σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι άμεσες πληρωμές επιτρέπουν τη μεταφορά χρημάτων ανά πάσα στιγμή οποιασδήποτε ημέρας, μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα. Αυτό είναι πολύ πιο γρήγορο σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεταφορές πίστωσης, οι οποίες λαμβάνονται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες και φτάνουν στον λογαριασμό του δικαιούχου μόνο την επόμενη εργάσιμη ημέρα, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και τρεις ημερολογιακές ημέρες. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, στις αρχές του 2022, μόνο το 11% όλων των μεταφορών πίστωσης σε ευρώ στην ΕΕ ήταν άμεσες.

H Επιτροπή τονίζει ότι οι άμεσες πληρωμές αυξάνουν σημαντικά την ταχύτητα και την ευκολία για τους καταναλωτές, για παράδειγμα κατά την πληρωμή λογαριασμών ή τη λήψη επείγουσας μεταφοράς (π.χ. σε περίπτωση επείγουσας ιατρικής ανάγκης). 

Επιπλέον, συμβάλλουν στη σημαντική βελτίωση των ταμειακών ροών και εξοικονομούν κόστος για τις επιχειρήσεις, ειδικά για τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων λιανικής. Απελευθερώνουν χρήματα που είναι κλειδωμένα επί του παρόντος σε διαμετακόμιση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, (σχεδόν 200 δισεκατομμύρια ευρώ είναι κλειδωμένα κάθε μέρα), τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κατανάλωση ή επένδυση.