Υπερκαλύφθηκε η δημόσια προσφορά της Dimand
Υπερκαλύφθηκε η δημόσια προσφορά της Dimand

Υπερκαλύφθηκε η δημόσια προσφορά της Dimand

Στα 15 ευρώ τελική τιμή μετοχής
RE+D magazine
01.07.2022

Mε την τιμή διάθεσης να ορίζεται στα 15 ευρώ, ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου της Dimand. Η εταιρεία διέθεσε 6.538.100 νέες μετοχές αντλώντας 98,071 εκατ. ευρώ ενώ η συνολικά εκδηλώθηκε ζήτηση για 8.873.423 μετοχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank και Eurobank (Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και Σύμβουλοι Έκδοσης) για την εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών Dimand στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς την 01.07.2022 και την από 01.07.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας διατέθηκαν συνολικά: 

(α) 6.538.100 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων 38.183 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες διατέθηκαν µε παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση της ΕΚ) και

(β) 931.800 υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές (δυνάμει της ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής – overallotment). 

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 8.873.423 μετοχές, εκ των οποίων οι 8.693.165 μετοχές αφορούσαν σε ζήτηση στα €15,00 ανά μετοχή, ήτοι ποσό €130,4 εκατ..

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό από το ενημερωτικό δελτίο της Dimand από τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια (c.€93εκατ.) τα €28 πρόκειται να διατεθούν για χρηματοδότηση υφιστάμενων έργων, €14εκατ. για νέα έργα και περίπου €51εκατ. για αποπληρωμή του δανείου που αφορά κατά κύριο λόγο στην χρηματοδότηση από την H.I.G.

Η εταιρεία τρέχει επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο αφορά που αφορά στην ανάπτυξη εμβληματικών ακινήτων μεταξύ των οποίων το κτίριο του ΜΙΝΙΟΝ στο κέντρο της Αθήνας και του συγκροτήματος του παλαιού εργοστασίου ΦΙΞ στην Θεσσαλονίκη.