Υπόγειο δίκτυο άρδευσης κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Υπόγειο δίκτυο άρδευσης κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Υπόγειο δίκτυο άρδευσης κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το έργο του 14 χλμ δικτύου είναι συνολικού προϋπολογισμού €1.200.000.
RE+D magazine
01.12.2022

Νέο υπόγειο αρδευτικό δίκτυο συνολικού μήκους 14 χλμ κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τις ανάγκες γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε περιοχές του ΤΟΕΒ Ραψάνης.

Το έργο προβλέπει ακόμη την τοποθέτηση νέου booster στη θέση Μεγάλη Καψάλα, την αντικατάσταση του υπάρχοντος ηλεκτρικού πίνακα στο αντλιοστάσιο του ποταμού Πηνειού με νέο ηλεκτρικό πίνακα (πίλαρ) δύο εκκινητών και την αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα του κεντρικού αντλιοστασίου με νέο ηλεκτρικό πίνακα (πίλαρ) ενός εκκινητή. 

Το έργο ολοκληρώνεται με την προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων υδροληψιών διπλού ή ενός στομίου καθώς και των συσκευών ασφαλείας του δικτύου.