Υπογραφή συμβάσεων για τον ΔΕΔΔΗΕ από την Μυτιληναίος
Υπογραφή συμβάσεων για τον ΔΕΔΔΗΕ από την Μυτιληναίος

Υπογραφή συμβάσεων για τον ΔΕΔΔΗΕ από την Μυτιληναίος

Οι εργολαβίες του ΔΕΔΔΗΕ αφορούν σε Αγρίνιο και Αρτα, Αίγιο και Πάτρα και Χαλκίδα και Αλιβέρι.
RE+D magazine
29.08.2022

Η MYTILINEOS μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SES BU) υπέγραψε τις πρώτες 3 συμβάσεις (από τις συνολικά 4) για την κατασκευή και συντήρηση ισάριθμων έργων δικτύων διανομής του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

 Οι εν λόγω 3 συμβάσεις αφορούν εργολαβίες του ΔΕΔΔΗΕ στις παρακάτω περιοχές:

  • Αγρινίου & Άρτας
  • Πάτρας & Αιγίου και
  • Χαλκίδας & Αλιβερίου

Πλέον των έργων ηλεκτροδοτήσεων, συντηρήσεων, παραλλαγών και ενισχύσεων του δικτύου, θα εκτελεστούν, επίσης, εργασίες διασύνδεσης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με το δίκτυο διανομής, αλλαγή εναέριων σε υπόγεια δίκτυα εντός αστικού και υπεραστικού ιστού και ανακατασκευή υπαρχόντων δικτύων με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερής λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου.

Όπως προβλέπεται μέσω των συμβάσεων, θα εκτελεσθούν επιπλέον και έργα του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με σκοπό το ψηφιακό εκσυγχρονισμό και τη φροντίδα του περιβάλλοντος όπως η αντικατάσταση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας ΧΤ με smart meters, η  αναβάθμιση του εναέριου δικτύου ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές και οι αναβαθμίσεις του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η MYTILINEOS την τελευταία δεκαετία συμμετέχει σταθερά στην αναβάθμιση και καλή λειτουργία του δικτύου διανομής του ΔΕΔΔΗΕ, εκτελώντας έργα παρόμοιων συμβάσεων.

Το τίμημα για την MYTILINEOS για τις 3 αυτές συμβάσεις ανέρχεται στα 97.690.000 € πλέον ΦΠΑ, ενώ με την υπογραφή της 4ης σύμβασης, που θα αφορά την εργολαβία στην περιοχή του Βόλου, η συνολική αξία θα φθάσει τα 114.700.000€ πλέον ΦΠΑ.