Υποχρεωτική η ποσόστωση στα Δ.Σ. εισηγμένων από τον Ιούνιο του 2026
Υποχρεωτική η ποσόστωση στα Δ.Σ. εισηγμένων από τον Ιούνιο του 2026

Υποχρεωτική η ποσόστωση στα Δ.Σ. εισηγμένων από τον Ιούνιο του 2026

Η νέα νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ σε είκοσι μέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ
RE+D magazine
24.11.2022

Υποχρεωτική ποσόστωση για τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών στα Δ.Σ. εισηγμένων επιχειρήσεων θεσπίζει η ΕΕ.

 Η νέα νομοθεσία προβλέπει ότι το αργότερο από τον Ιούνιο του 2026, τουλάχιστον ένα ποσοστό 40% των θέσεων «μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών» και 33% των θέσεων «εκτελεστικών διοικητικών στελεχών» θα πρέπει να στελεχώνεται με γυναίκες σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Τη νομοθεσία θα μπορούν να επικαλεστούν και οι άνδρες, εάν στο μέλλον ο αριθμός των γυναικών σε επιτελικές θέσεις είναι μεγαλύτερος από εκείνον των ανδρών.

Η νέα νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ σε είκοσι μέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. 

Σήμερα οι γυναίκες αποτελούν το 60% των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. 

Όμως, η εκπροσώπησή τους στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων επιχειρήσεων απέχει πολύ από το ποσοστό αυτό. Η υψηλότερη εκπροσώπηση καταγράφεται στη Γαλλία (45,3%), η χαμηλότερη στην Κύπρο (8,5%).