Υψηλότερες αποδόσεις σε Βρετανικά ακίνητα έναντι της υπόλοιπης Ευρώπης
Υψηλότερες αποδόσεις σε Βρετανικά ακίνητα έναντι της υπόλοιπης Ευρώπης

Υψηλότερες αποδόσεις σε Βρετανικά ακίνητα έναντι της υπόλοιπης Ευρώπης

Τι εκτιμά στην τελευταία της έκδοση η Aviva Investors.
Ειρήνη Θεοφανίδου
21.04.2022

Καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα προσφέρουν στους επενδυτές τα περιουσιακά στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με την υπόλοιπη Ηπειρωτική Ευρώπη σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Real Assets House View που εκδίδει η Aviva Investors, ο βραχίονας του παγκόσμιου ομίλου διαχείρησης περιουσιακών στοιχείων της Aviva Plc.

Η ανάλυση αναφέρει επίσης ότι το μακροπρόθεσμο εισόδημα και το χρέος σταθερού επιτοκίου είναι δυο στρατηγικές που πιθανότατα θα παρέχουν καλύτερες αποδόσεις προσαρμοσμένες στο ρίσκο, ιδιαίτερα για εκείνους τους επενδυτές που αναζητούν επενδύσεις με ισχυρά χαρακτηριστικά δημιουργίας ταμειακών ροών.

Η Aviva Investors αναμένει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου θα προσφέρουν καλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης από την ηπειρωτική Ευρώπη, υπογραμμίζοντας το ευρύ άνοιγμα της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου, τις ισχυρότερες προοπτικές του ΑΕΠ και την νομισματική πολιτική που προσφέρει μεγαλύτερο περιθώριο για αύξηση της κεφαλαιακής αξίας.

Ο όμιλος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων αναμένει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στη νομισματική πολιτική για να παρέχει στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγαλύτερη ευελιξία να αντιδρά στο μεταβαλλόμενο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Ο Daniel McHugh, CIO της Real Assets της Aviva Investors, δήλωσε: "Οι τιμές στις ευρωπαϊκές αγορές είναι στα υψηλά όλων των εποχών. Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι τα ακίνητα του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχουν καλύτερη απόδοση σε πενταετή βάση προσαρμοσμένη στον κίνδυνο, όπου η καλύτερη τιμολόγηση σημαίνει ότι υπάρχει περισσότερος χώρος για συμπίεση των αποδόσεων καθώς ενισχύονται οι ροές εισοδήματος. Αν και η νομισματική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου κατάφερε να προσαρμοστεί γρηγορότερα στο μεταβαλλόμενο μακροοικονομικό κλίμα, πιστεύουμε ότι η αγορά θα γίνει ακόμη πιο ευνοϊκή για τους επενδυτές".