Διαγωνισμός για την εκτίμηση της αξίας 160 ακινήτων της ΓΑΙΑΟΣΕ
Διαγωνισμός για την εκτίμηση της αξίας 160 ακινήτων της ΓΑΙΑΟΣΕ

Διαγωνισμός για την εκτίμηση της αξίας 160 ακινήτων της ΓΑΙΑΟΣΕ

Εως και 15 Νοεμβρίου 2021 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
RE+D magazine
08.11.2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για τον προσδιορισμό της αγοραίας και της μισθωτικής αξίας 161 ακινήτων από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του υπουργείου Οικονομικών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά απευθύνει η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ.

Πιο αναλυτικά η εταιρεία προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του από 05.11.2021 έως και 15.11.2021 στις 14:00 μ.μ.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι €30.000 πλέον Φ.Π.Α. Η κατανομή του ποσού θα είναι 30% ως προκαταβολή και τα υπόλοιπα μετά την παραλαβή του παραδοτέου.

Η εξόφληση του Αναδόχου θα καταβληθεί με την υποβολή και παραλαβή του συνόλου των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Εργοδότη.

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των ακινήτων της εταιρείας συμπεριλαμβάνεται το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο, Γραφεία, Αποθήκες, κατοικίες αλλά και ακίνητα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ