Εξετάζει είσοδο και σε νέους κλάδους του real estate η Premia
Εξετάζει είσοδο και σε νέους κλάδους του real estate η Premia

Εξετάζει είσοδο και σε νέους κλάδους του real estate η Premia

Eνίσχυσε σημαντικά τα έσοδα και την αξία του χαρτοφυλακίου το α' εξάμηνο του 2021.
RE+D magazine
24.09.2021

Αύξηση εσόδων, βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας και κερδοφορίας προ φόρων σε ενοποιημένη βάση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2020, ως αποτέλεσμα της προσθήκης νέων επενδύσεων καθώς και ενσωμάτωσης της θυγατρικής JPA ΑΕΕΣ παρουσίασε η Premia Properties στο πρώτο εξάμηνο του 2021.


Ειδικότερα, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο 2021 ανήλθαν σε €3,6 εκ. έναντι €0,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 2020, με τα έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων να διαμορφώνονται σε €2,0 εκ. έναντι €0,8 εκ την αντίστοιχη περίοδο 2020. Παράλληλα, το λειτουργικό κέρδος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο 2021, ανήλθε σε €3,6 εκ. έναντι €1,2 εκ. το πρώτο εξάμηνο 2020.

Το EBITDA μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία (Adjusted EBITDA), ανήλθε σε €1,0 εκ., έναντι €0,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 2020. Επίσης, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν για το πρώτο εξάμηνο 2021 σε €3,0 εκατ. έναντι €1,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2020. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €2,5 εκατ., έναντι €2,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2020.

Οπως αναφέρει η εισηγμένη στα αποτελέσματα των (6) εταιρειών που αποκτήθηκαν στις 29.6.2021 ενσωματώνονται στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου από την ημερομηνία απόκτησης τους, ήτοι για (1) ημέρα.

Διεύρυνση χαρτοφυλακίου

Σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ακινήτων με την προσθήκη συνολικά εννέα νέων περιουσιακών στοιχείων, εκ των οποίων 6 στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και 3 στον τομέα των εμπορικών ακινήτων τύπου big-box προχώρησε η εταιρεία κατά το εξεταζόμενο διάστημα. Πιο αναλυτικά στο χαρτοφυλάκιό της συμπεριλαμβάνεται ένα νέο ακίνητο logistics και ένα (big-box) συνολικής εύλογης αξίας €7,8 εκ. την 30.6.2021, καθώς επίσης και την 29.6.2021 έναντι τιμήματος €24,6 εκατ. του συνόλου των μετοχών ανωνύμων εταιρειών οι οποίες εκμεταλλεύονται συνολικά 7 ακίνητα (5 logistics και 2 big boxes) συνολικής εύλογης αξίας €55,2εκ. την 30.06.2021.

Η Premia Properties πέτυχε αύξηση κατά 61% της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου επενδύσεων στο α' εξάμηνο του 2021 η οποία διαμορφώθηκε σε €171,5 εκατ. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Ομίλου περιλαμβάνει δεκαέξι (16) επενδυτικά ακίνητα αξίας €131,6 εκ., έναντι επτά (7) ακινήτων αξίας €65,9 εκ. την 31.12.2020.

Ο Όμιλος παράλληλα έχει επενδύσει από το 2020 σε κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα (σχολεία) μέσω της θυγατρικής JPA ΑΕΕΣ η οποία έχει τη διαχείριση δέκα (10) σχολικών μονάδων στην Αττική μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ. Η συνολική αξία του σχετικού δικαιώματος (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο αποσβέσιμο κόστος) ανήλθε σε €39,9 εκ. την 30.6.2021 έναντι €40,4 εκατ. την 31.12.2020.

Οι προοπτικές

Έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τον Ιούλιο 2021, συνολικής αξίας €75 εκατ., συνδυαστικά με εισφορά σε είδος και με καταβολή μετρητών, η PREMIA διαθέτει όλα τα εχέγγυα για μία ακόμα πιο δυναμική αναπτυξιακή πορεία καθώς έχει διευρύνει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της, διαθέτει τα απαραίτητα ίδια κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξης της και έχει ενισχύσει σημαντικά τη μετοχική της βάση με την είσοδο θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών, μεταξύ των οποίων και η Fastighets AB Balder, μια εκ των μεγαλύτερων εταιρειών του Ευρωπαϊκού real estate, η οποία απέκτησε ποσοστό 17,22% αναλαμβάνοντας ρόλο στρατηγικού επενδυτή.

Παρά τις αβέβαιες επικρατούσες συνθήκες τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας λόγω της πανδημίας κορωνοϊού (Covid-19), η PREMIA συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου, εστιάζοντας στην έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση ευκαιριών σύμφωνα πάντοτε με την επενδυτική της στρατηγική. Στόχος της Εταιρείας είναι να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων στους κλάδους που έχει ήδη παρουσία, όπως logistics, εμπορικά ακίνητα (big-boxes) και κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα καθώς και να εξετάσει επιλεκτικά την είσοδό της σε άλλους κλάδους του real estate.

Επιπλέον, η Εταιρεία σκοπεύει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου της επιδιώκοντας την υιοθέτηση αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω της εναρμόνισής της στις πρακτικές των διεθνών και ελληνικών δεικτών ESG (Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Εταιρικής Διακυβέρνησης - Environmental, Social and Governance). Ταυτόχρονα με την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, η PREMIA επιδιώκει την ενεργή διαχείριση της κεφαλαιακής της δομής και στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να διερευνήσει στο άμεσο μέλλον τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησής της, με στόχο την περαιτέρω υγιή και δυναμική ανάπτυξή της.