Επενδύσεις άνω των €350 εκατ. από την DEMO ΑΒΕΕ για εργαστήρια R&D και μονάδες παραγωγής
Επενδύσεις άνω των €350 εκατ. από την DEMO ΑΒΕΕ για εργαστήρια R&D και μονάδες παραγωγής

Επενδύσεις άνω των €350 εκατ. από την DEMO ΑΒΕΕ για εργαστήρια R&D και μονάδες παραγωγής

Οι επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν κατά την εξαετία 2021-2027.
RE+D magazine
10.11.2021

Επενδύσεις που αφορούν στους τομείς της παραγωγής α' υλών, της επέκτασης της παραγωγής τελικών σκευασμάτων, της έρευνας και της βιοτεχνολογίας προωθεί για την εξαετία 2021 - 2027 η DEMOS ΑΒΕΕ.

Οπως είπε κατά την διάρκεια παρουσίασης του επενδυτικού της πλάνου ο Δ/νων Σύμβουλος της φαρμακοβιομηχανίας, Δημήτρης Δέμος γίνεται επέκταση της παραγωγικής δυναμικής στο Κρυονέρι Αττικής και δημιουργούνται τρεις μονάδες παραγωγής πρώτων υλών και τέσσερις μονάδες παραγωγής τελικού προϊόντος στην Τρίπολη,  σύγχρονα εργαστήρια R&D στην Θεσσαλονίκη και μονάδα ανάπτυξης μονοκλωνικών αντισωμάτων και ΒιοΑκαδημία στην Αττική.

Το πλάνο επενδύσεων της DEMO στην Αρκαδία αφορά τρεις μονάδες για παραγωγή πρώτων υλών και τέσσερις μονάδες για παραγωγή τελικών σκευασμάτων για νοσοκομεία. Επιπλέον σε ότι αφορά τους τομείς έρευνας και ανάπτυξης, η εταιρεία ήδη στην τρέχουσα χρονιά δημιούργησε νέα σύγχρονα εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη.

Τα νέα εργαστήρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων και εργονομικού σχεδιασμού, στεγάζονται στο υπάρχον κτίριο της εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα και στην πλήρη εξέλιξή τους θα απασχολήσουν πάνω από 100 άτομα από διάφορους επιστημονικούς κλάδους. H έναρξη της νέας R&D μονάδας θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό και την ενίσχυση της δυναμικής της εταιρίας τόσο στο χώρο των ενέσιμων φαρμακευτικών σκευασμάτων όσο και στον χώρο των φαρμακευτικών πρώτων υλών.

Όπως ανακοινώθηκε, με τις επενδύσεις αυτές, στην Τρίπολη και στη Β. Ελλάδα, η DEMO προχωρά στην παραγωγή 125 νέων νοσοκομειακών φαρμάκων, ενώ θα είναι σε θέση να καλύψει το 20% των αναγκών ολόκληρης της Ευρώπης.  Επιπλέον  αλλάζει τα δεδομένα των περιοχών, αυξάνοντας τις άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες και αποτελώντας κίνητρο παραμονής στη χώρα για τους νέους επιστήμονες. Η DEMO ΑΕ, προχωράει σε μια σημαντικού μεγέθους επένδυση με στόχο να δημιουργήσει μια πρότυπη μονάδα ανάπτυξης μονοκλωνικών αντισωμάτων. Η επένδυση θα γίνει στον Αγ. Στέφανο Αττικής και θα λαμβάνει υπόψη της και έναν άλλο σημαντικό τομέα, αυτόν της εκπαίδευσης και την απασχόλησης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το σύνολο των επενδύσεων της στην Ελλάδα θα δώσει προστιθέμενη αξία για την οικονομία, την αγορά εργασίας, το ελληνικό φάρμακο και την επιστήμη,  σηματοδοτώντας ταυτόχρονα το νέο κεφάλαιο στην εξαγωγική δραστηριότητα της DEMO με περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης διεθνώς.