Επενδύσεις
Τεχνική βλάβη έριξε τα συστήματα της Microsoft επηρεάζοντας τράπεζες και αεροπορικές διεθνώς

Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη αν η απόφαση αυτή συνδέεται με βλάβη της Microsoft.