Επενδύσεις
Share Copy Link
Μερίδια στις εταιρίες Eneresco 1 και Eneresco 2 απέκτησε η Τεχνική Ολυμπιακή

Το συνολικό ποσό των εξαγορών έφθασε τα €640.000.

Alpha Bank: Θετικές οι πρώτες ενδείξεις για τον τουρισμό το τρέχον έτος

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τουριστικού κλάδου στο μεσοπρόθεσμο, αλλά και στο μακροπρόθεσμο ορίζοντα συνδέεται με την υλοποίηση έργων υποδομών.

Οι κατά RICS 12 βασικοί δείκτες ESG στις αποτιμήσεις ακινήτων

Λίστα δεδομένων που μπορούν να συμπεριληφθούν στους όρους αναφοράς και στις εκθέσεις αποτίμησης.

Share Copy Link
Στα €0,6720/μετοχή το μέρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος

Τα συνολικά καθαρά έσοδα της Τράπεζας για τη χρήση 2023 διαμορφώθηκαν σε 543,6 εκατ. ευρώ.