Επέστρεψε τα €50 εκατ. στην Reggeborgh η ΑΚΤΩΡ
Επέστρεψε τα €50 εκατ. στην Reggeborgh η ΑΚΤΩΡ

Επέστρεψε τα €50 εκατ. στην Reggeborgh η ΑΚΤΩΡ

Το ποσό είχε διαθέσει η Reggeborgh Invest B.V τον περασμένο Απρίλιο
RE+D magazine
12.08.2021

Την πλήρη και ολοσχερή αποπληρωμή (περιλαμβανομένων τόκων και τυχόν εξόδων) του Ομολογιακού Δανείου (Bridge Financing), ποσού €50.000.000 που είχε λάβει αρχές Απριλίου από την Reggeborgh Invest B.V ανακόινωσε η ΑΚΤΩΡ

Το ποσό είχε διαθέσει η Reggeborgh Invest B.V τον περασμένο Απρίλιο, υπό την προϋπόθεση η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε θα προχωρούσε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου της Ελακτωρ ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις αρχές του Αυγούστου και μάλιστα καλύφθηκε κατά 2,15 φορές 

 Η αποπληρωμή έγινε από ειδικό αποθεματικό ύψους € 95.200.000 που δημιουργήθηκε από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ με την έκδοση 6.800.000 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,50 εκάστη και τιμής διαθέσεως € 14,50.

 Στην εν λόγω αύξηση δεν συμμετείχε η «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»