Η ΑΚΤΩΡ αναλαμβάνει το λίφτινγκ του αυτοκινητόδρομο «Πάτρα-Πύργος»
Η ΑΚΤΩΡ αναλαμβάνει το λίφτινγκ του αυτοκινητόδρομο «Πάτρα-Πύργος»

Η ΑΚΤΩΡ αναλαμβάνει το λίφτινγκ του αυτοκινητόδρομο «Πάτρα-Πύργος»

Με µέση έκπτωση 47,59%.
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
26.10.2021

Στην εταιρεία ΑΚΤΩΡ ανατέθηκε το έργο βελτίωσης της Νέας εθνικής οδού Πατρών-Πύργου η οποία πλειοδότησε στο σχετικό ανοικτό διαγωνισμό του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.

Το έργο «Επείγουσες παρεµβάσεις αναβάθµισης οδικής ασφάλειας στη Ν.Ε.Ο Πατρών –Πύργου» προϋπολογισµού 30.000.000,00 € (µε Φ.Π.Α. 24%) αφορά στην εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση του υφιστάµενου οδικού άξονα Πάτρα – Πύργος, συνολικού µήκους 85 χλµ, από το τέλος της παράκαµψης Πατρών µέχρι την αρχή της παράκαµψης Πύργου. Συγκεκριµένα οι εργασίες αφορούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο χρονικό διάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητοδρόµου, στο οποίο ο υφιστάµενος άξονας θα διατηρήσει τον υπερτοπικό χαρακτήρα του και την ανάγκη επίτευξης υψηλών ταχυτήτων.

Η «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», κέρδισε τον διαγωνισμο καθώς υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, (που ήταν και το μοναδικό κριτήριο) η οποία ανέρχεται στο ποσό των € 12.711.597,75 (πλέον Φ.Π.Α. 24%), µε µέση έκπτωση 47,59%.