"Καμπανάκι" Στουρνάρα στους servicers για τα κόκκινα δάνεια
"Καμπανάκι" Στουρνάρα στους servicers για τα κόκκινα δάνεια

"Καμπανάκι" Στουρνάρα στους servicers για τα κόκκινα δάνεια

Προβληματισμός για τις καταγγελίες στην ΤτΕ από ιδιώτες και επιχειρήσεις σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι εταιρείες διαχείρισης.
RE+D magazine
15.11.2021

«Οι εταιρίες διαχείρισης έχουν σημαντική μέχρι σήμερα συμβολή στις προσπάθειες της πολιτείας και των τραπεζών να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια» τόνισε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ενωσης Εταιριών Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ από το μέγιστο ύψος των περίπου €107 δις. που διαμορφώνονταν τα «κόκκινα» δάνεια τον Μάρτιο του 2016 στο τέλος Ιουνίου του τρέχοντος έτους το ποσό υποχώρησε στα €29,4 δις. και ο δείκτης ΜΕΔ στο 20,3%. Όπως είπε ο κ. Στουρνάρας «η λειτουργία των servicers σε συνδυασμό με την στήριξη του ελληνικού δημοσίου μέσω του ΗΡΑΚΛΗ διευκόλυνε τις συναλλαγές πωλήσεων (είτε απευθείας είτε μέσω τιτλοποιήσεων) οι οποίες συνέβαλαν σε πάνω από το 75% της προαναφερθείσας μείωσης των ΜΕΔ». Όμως ο ίδιος υπογράμμισε ότι «το χρέος ιδιωτών και επιχειρήσεων παραμένει, δεν εξαφανίζεται μέσω της μεταφοράς τους από τους ισολογισμούς των τραπεζών στις εταιρίες διαχείρισης».

«Είναι σημαντικό οι Εταιρείες Διαχείρισης να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις ρύθμισης σε πιστούχους, ή σε πιο αποτελεσματική διαχείριση του ενεχύρου -όπου αυτό είναι απαραίτητο- ώστε να διευκολυνθούν οι πιστούχοι αυτοί να επανέλθουν στην παραγωγική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι, έως τώρα, καμία από τις εταιρίες διαχείρισης δεν έχει κάνει αίτημα για λήψης άδειας –κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4354/2015- που θα επιτρέπει την αναχρηματοδότηση επιχειρήσεων. Διότι σε αρκετές περιπτώσεις βιώσιμων επιχειρήσεων, η παροχή ρευστότητας στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης οφειλών είναι απαραίτητη» ανέφερε στην ομιλία του ο Διοικητής της ΤτΕ.

Προβληματισμός


Ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι την ΤτΕ την προβληματίζει το γεγονός λαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό καταγγελιών από ιδιώτες και επιχειρήσεις αναφορικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι Εταιρείες Διαχείρισης. «Τα θέματα διαφάνειας των διαδικασιών και των όρων των συναλλαγών (conductofbusiness) είναι μία περιοχή την οποία λαμβάνουμε σοβαρά και αξιολογούμε στο πλαίσιο των εποπτικών μας δραστηριοτήτων. Η ουσιαστική τήρηση του πρόσφατα αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογίας που έχει θεσμοθετήσει η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί υποχρεωτικό θεσμικό πλαίσιο τόσο για τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και για τους servicers. Η διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων πρέπει να γίνεται με πλήρη σεβασμό προς το δανειολήπτη και με βάση τις βέλτιστες πρακτικές όπως προβλέπονται στο Κώδικα Δεοντολογίας».


Η πορεία της οικονομίας


Η πανδημία ανέκοψε προσωρινά την ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας, είπε ο ίδιος, με το ΑΕΠ να υποχωρεί κατά 9% το 2020, καταγράφοντας την δεύτερη μεγαλύτερη επιβράδυνση μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. "Το 2021 η ελληνική οικονομία ανακάμπτει πολύ ταχύτερα από ότι αναμενόταν χάρη στην επέκταση του εμβολιαστικού προγράμματος και την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Τα στοιχεία για το ΑΕΠ για τα πρώτα δύο τρίμηνα του έτους καταδεικνύουν πως τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις προσαρμόστηκαν στις ιδιάζουσες συνθήκες.

Η υποχώρηση του ΑΕΠ κατά το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ήταν αντίστοιχη του μέσου όρου που παρατηρήθηκε στην ευρωζώνη, ενώ η ανάκαμψη το 2ο τρίμηνο, κατά 16,2%, που στηρίχθηκε στη ζήτηση που έχει συσσωρευθεί λόγω της αναβολής δαπανών κατά την πανδημία, στις εξαγωγές και τις επενδύσεις, καθιστά την Ελληνική οικονομία μια από τις οικονομίες των χωρών της ευρωζώνης με την ταχύτερη ανάκαμψη. Για το 2021 ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί πάνω από 7%, αρκετά υψηλότερα δηλαδή σε σύγκριση με τις αρχικές εκτιμήσεις" ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητής της ΤτΕ.