Κέντρο Logistics από την BriQ Properties στον Ασπρόπυργο
Κέντρο Logistics από την BriQ Properties στον Ασπρόπυργο

Κέντρο Logistics από την BriQ Properties στον Ασπρόπυργο

Στα οικόπεδα που απέκτησε στις αρχές Ιουνίου
RE+D magazine
06.08.2020

Στην σύναψη σύμβασης εργολαβίας για την κατασκευή ενός σύγχρονου κέντρου αποθηκών και διανομής, προδιαγραφών πυροπροστασίας κατηγορίας Ζ3 και συνολικής επιφανείας 20.764 τ.μ. προχώρησε η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.

Το κέντρο αποθηκών και διανομής θα κατασκευαστεί στα οικόπεδα που απέκτησε η Εταιρεία την 02.06.2020 στον Ασπρόπυργο Αττικής συνολικής επιφανείας 57.529 τ.μ.

Το εργολαβικό αντάλλαγμα θα ανέλθει σε € 9.625.585 και θα καταβάλλεται σταδιακά έως την αποπεράτωση του έργου η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2021. Υπενθυμίζεται οτι η εταιρεία είχε προχωρήσει στην αγορά των δυο όμορων οικοπέδων έναντι συνολικού τιμήματος € 3.456.000

Η συνολική επένδυση θα χρηματοδοτηθεί από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν κατά την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.