Αποθήκες
Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας η χρηματοδότηση της ΚΑΥΚΑΣ για νέες αποθήκες στον Ασπρόπυργο

Η επένδυση που υλοποιεί η εταιρεία εμπίπτει στον πυλώνα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Share Copy Link
Η εταιρεία Courier Cargus μίσθωσε 2.800 τ.μ σε πάρκο της Κωνστάντζας

To Constanta Business Park είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά πάρκα στη ΝΑ Ευρώπη.

Πλατφόρμα με "πράσινα" βιομηχανικά ακίνητα made in France

Η επένδυση αυξάνει το μέγεθος του τρέχοντος χαρτοφυλακίου με βιομηχανικά ακίνητα και αποθήκες της Europa Capital σε περίπου. 815.000 τ.μ.

Share Copy Link
Είσοδος της Generali Real Estate στα Ολλανδικά Logistics

Ο πωλητής του ακινήτου ήταν η εταιρεία Wayland Real Estate BV.

Δυο βιομηχανικά ακίνητα στη Μαδρίτη θα αναπτύξει η Arrow-Cerberus

Οι εγκαταστάσεις θα επιτύχουν βαθμολογία "άριστα" BREEAM.