Αποθήκες
Επένδυση €20 εκατ. για Logistic στην Ρουμανία

Η κατασκευή θα ξεκινήσει το β' εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Share Copy Link
Νέο jv €3δισ. για επενδύσεις σε last mile logistics στην Ευρώπη

Στο στόχαστρο βιομηχανικά περιουσιακά στοιχεία εντός και κοντά σε μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές και ακίνητα «last mile»

Share Copy Link
Χαρτοφυλάκιο logistics αγόρασε η CBRE ΙΜ

Τα τρία περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις κατασκευής.

Είσοδος της Cheyne Capital στον Γαλλικό κλάδο εφοδιαστικής αλυσίδας

Η πλατφόρμα θα ολοκληρωθεί μέσα στο δ' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης και θα είναι συνολικής επιφάνειας 117.000 τ.μ

Share Copy Link
Χαρτοφυλάκια Logistics από την Cabot εξαγόρασε η Blackstone

Οι συμφωνίες έγιναν από την Blackstone Real Estate σε δυο ξεχωριστές συναλλαγές.