Κοινοπραξία Partners Group και ARA Dunedin για logistics
 Κοινοπραξία Partners Group και ARA Dunedin για logistics

Κοινοπραξία Partners Group και ARA Dunedin για logistics

Η κοινοπραξία στοχεύει σε χαρτοφυλάκιο £250 εκατ.
RE+D magazine
25.10.2021

Κοινή επιχείριση για να επενδύσουν στον κλάδο των Logistics και άλλα βιομηχανικά ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο δημιούργησαν οι Partners Group και ARA Dunedin.

Το εγχείρημα στοχεύει σε χαρτοφυλάκιο £250 εκατ. Η κοινοπραξία θα επιδιώξει αποδόσεις που θα δημιουργήσει μέσω επανατοποθέτησης ακινήτων χρησιμοποιώντας “έξυπνες” επιλογές και ανάληψης στρατηγικών κεφαλαίων.

Συνεχίζει να επικεντρώνεται σε περιουσιακά στοιχεία κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα που χρειάζονται αναβάθμιση, επέκταση ή νέα μίσθωση. Σημειώνεται, τέλος, ότι οι δυο εταιρίες ανακοίνωσαν την πρόσφατη απόκτηση ενός χαρτοφυλακίου επτά ακινήτων από την ΑΕΕΑΠ “Regional REIT”.

Η εν λόγω εξαγορά αποτελεί και την πρώτη επένδυση για την κοινοπραξία.