Νέα παράταση για το Θριάσιο
Νέα παράταση για το Θριάσιο

Νέα παράταση για το Θριάσιο

Νέα παράταση έλαβε από την ΓΑΙΑΟΣΕ η προθεσμία υποβολής προσφορών για την κατασκευή και
RE+D magazine
20.09.2010

Νέα παράταση έλαβε από την ΓΑΙΑΟΣΕ η προθεσμία υποβολής προσφορών για την κατασκευή και εκμετάλλευση του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο, καθώς στο πλαίσιο της διαβούλευσης που προβλεπόταν στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού αποφασίστηκε η έκδοση Τευχών Μεταβολών της Προκήρυξης και του Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης.

Νέα παράταση έλαβε από την ΓΑΙΑΟΣΕ η προθεσμία υποβολής προσφορών για την κατασκευή και εκμετάλλευση του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο, καθώς στο πλαίσιο της διαβούλευσης που προβλεπόταν στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού αποφασίστηκε η έκδοση Τευχών Μεταβολών της Προκήρυξης και του Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η 22η Νοεμβρίου 2010, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλάβουν τα Τεύχη Μεταβολών από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ως καταληκτική ημερομηνία τις 20 Σεπτέμβρη, ενώ είχε δοθεί μια πρώτη παράταση για τις 20 Οκτωβρίου προκειμένου να δοθεί χρόνος στους υποψήφιους επενδυτές να ετοιμάσουν τεχνικά αρτιότερες προσφορές.