Νέες αποθήκες στην Μαγούλα αποκτά το Πλαίσιο
Νέες αποθήκες στην Μαγούλα αποκτά το Πλαίσιο

Νέες αποθήκες στην Μαγούλα αποκτά το Πλαίσιο

Την υπογραφή προσυμφώνου με την εταιρία «Πλαίσιο Computers» για τη μεταβίβαση, έως την 31.12.2021, του ακινήτου της Εταιρίας που βρίσκεται στη θέση Λούτσα εντός ΒΙΠΑ Μαγούλας Αττικής ανακοίνωσε η εταιρεία Ακρίτας Α.Ε
RE+D magazine
09.06.2021

Το ακίνητο είναι συνολικής έκτασης 16.402,82 τμ. ενώ το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε €2,9 εκατ.

 Συγκεκριμένα η εταιρεία στο πλαίσιο της αξιοποίησης των μη ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων της, προχώρησε στην πώληση ισόγειου βιομηχανικού κτιρίου επιφάνειας 6.313,30 τ.μ που βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 16.402,82 τμ. έναντι €2.900.000 .

Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί έως την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου για τη μεταβίβαση του ακινήτου, η Εταιρία προέβη στην εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου στην άνω εταιρία Πλαίσιο, προκειμένου το τελευταίο να προχωρήσει στην άμεση αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου.