Πειραιώς: Αίτηση υπαγωγής του "Sunrise II" στο πρόγραμμα "Ηρακλής ΙΙ"
Πειραιώς: Αίτηση υπαγωγής του "Sunrise II" στο πρόγραμμα "Ηρακλής ΙΙ"

Πειραιώς: Αίτηση υπαγωγής του "Sunrise II" στο πρόγραμμα "Ηρακλής ΙΙ"

Στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ» συνολικά έχουν υποβληθεί τρεις αιτήσεις
RE+D magazine
06.08.2021

Κατατέθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών η δεύτερη αίτηση από την Τράπεζα Πειραιώς για ένταξη στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής II».

Η αίτηση αφορά την τιτλοποίηση δανείων της Τράπεζας Πειραιώς με την κωδική ονομασία «Sunrise II», συνολικής λογιστικής αξίας €2,6 δισ., προκειμένου να δοθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τον Ν.4649/2019, στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αξίας €1,2 δισ .

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι το δεύτερο πιστωτικό ίδρυμα που καταθέτει αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙ», για το οποίο συνολικά έχουν υποβληθεί τρεις αιτήσεις. 

To πρόγραμμα «Ηρακλής» έχει παραταθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2022. Στο χρονικό αυτό διάστημα, ο «Ηρακλής ΙΙ» στοχεύει σε περαιτέρω απομείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών κατά το ποσό των 30 – 32 δισ. ευρώ, δηλαδή σε επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΔ και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, συγκλίνοντας έτσι  με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο ΜΕΔ μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους.

Αίτημα έχουν υποβάλει η Eurobank η οποία αιτήθηκε για την τιτλοποίηση δανείων με την κωδική ονομασία «Mexico» συνολικού ύψους περίπου 3,3 δισ. Ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αφορά ως επί το πλείστον (κατά 85%) κόκκινα δάνεια ιδιωτών (retail) και το υπόλοιπο 15% από δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αίτημα έχει υποβάλει και η Τράπεζα Πειραιώς για την τιτλοποίηση «κόκκινων» δανείων με κωδική ονομασία «Sunrise Ι» που περιλαμβάνει δάνεια συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 7,2 δισ. ευρώ.

Στον «Ηρακλή Ι» η τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε με τιτλοποιήσεις ύψους € 6,8 δισ.