Πέρασαν από την ολομέλεια τα επιχειρηματικά πάρκα
Πέρασαν από την ολομέλεια τα επιχειρηματικά πάρκα

Πέρασαν από την ολομέλεια τα επιχειρηματικά πάρκα

Με αλλαγές που αφορούν σε συστηματικότερους ελέγχους και αυστηρότερα πρόστιμα ψηφίστηκε
RE+D magazine
01.06.2011

Με αλλαγές που αφορούν σε συστηματικότερους ελέγχους και αυστηρότερα πρόστιμα ψηφίστηκε επί της αρχής από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση βιομηχανικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων και επιχειρηματικών πάρκων.

Με αλλαγές που αφορούν σε συστηματικότερους ελέγχους και αυστηρότερα πρόστιμα ψηφίστηκε επί της αρχής από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση βιομηχανικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων και επιχειρηματικών πάρκων.

Συγκεκριμένα τα πρόσωπα στις εξεταστικές Επιτροπές χορήγησης αδειών ασκήσεως επαγγέλματος, που εκπροσωπούν τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και την οικεία επαγγελματική Ομοσπονδία, δεν ορίζονται πλέον από τον πρόεδρό τους, αλλά «από τους φορείς τους», ύστερα από πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη. Εάν ο εκάστοτε φορέας δεν ορίσει εκπρόσωπο εντός 30 ημερών από την λήψη της πρόσκλησης, η Επιτροπή συγκροτείται χωρίς την συμμετοχή εκπροσώπου του - και στη θέση του ορίζεται υπάλληλος της οικείας Περιφέρειας.

Επιπλέον ο εκπρόσωπος της επαγγελματικής Ομοσπονδίας στις εξεταστικές επιτροπές χορήγησης αδειών ασκήσεως επαγγέλματος, θα πρέπει να έχει άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας, για το σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αφορούν το αντικείμενο της εξεταστικής επιτροπής - και τα μέλη των επιτροπών να έχουν λάβει την προβλεπόμενη επιμόρφωση.

Για τις βιοτεχνικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες που αδειοδοτούνται, η αδειοδοτούσα αρχή προβλέπεται πλέον να διενεργεί δειγματολογικές επιθεωρήσεις βάσει ετησίου προγράμματος και όχι μόνον «κάθε φορά που κρίνει αναγκαίο», όπως προβλεπόταν στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου.

Tέλος αυστηροποιούνται τα κατώτατα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους όρους λειτουργίας τους, όπως αυτοί ορίζονται από την αδειοδοτούσα αρχή - και από 150 ευρώ που προέβλεπε το αρχικό κείμενο, το κατώτατο πρόστιμο προσδιορίζεται στα 1000 ευρώ. Αντίστοιχα, αναπροσδιορίζονται στα 1000 ευρώ (αντί 300), τα κατώτατα πρόστιμα για όσους μηχανικούς αποδειχθεί κατόπιν ελέγχων, ότι έχουν υποβάλλει ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις στη διαδικασία αδειοδότησης