Στο real estate επενδύει μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Στο real estate επενδύει μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Στο real estate επενδύει μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Η συγκεκριμένη επένδυση εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2022.
RE+D magazine
10.11.2021

Σε επενδύσεις στον κλάδο του real estate, αλλά και σε κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια ύψους 250 εκατ. ευρώ που "σηκώνει" η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ μέσω έκδοσης ομολόγου.

Αναλυτικότερα, ποσό ύψους 30 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για νέες επενδύσεις σε ακίνητα και ειδικότερα για την αγορά οικοπέδου και αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα.

Η συγκεκριμένη επένδυση, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2022. Ποσό ύψους 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, ενώ ποσό μέχρι 154 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός 45 ημερών από την ημερομηνία της έκδοσης του ΚΟΔ, για μείωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού (43 εκατ. ευρώ στην EUROBANK για την αποπληρωμή αλληλόχρεων λογαριασμών ύψους 46 εκατ. ευρώ, ποσό 58 εκατ. ευρώ στην ALPHA BANK για την αποπληρωμή αλληλόχρεων λογαριασμών, υπολοίπου 58 εκατ. ευρώ και ποσό 55 εκατ. ευρώ στην Εθνική, για την αποπληρωμή αλληλόχρεων λογαριασμών ανεξόφλητου υπολοίπου 56 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας, σήμερα Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, ξεκινά η δημόσια προσφορά του κοινού ομολογιακού δανείου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ επταετούς διάρκειας και ύψους έως 250 εκατ. ευρώ και θα λήξει στις 12 Νοεμβρίου. Η έκδοση θα γίνει στην Ελλάδα με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, με ελάχιστη συμμετοχή τα 1.000 ευρώ.

Το εύρος της απόδοσης καθορίστηκε μεταξύ 2,40% έως 2,90%. Η έκβαση της δημόσιας προσφοράς θα ανακοινωθεί στις 16 Νοεμβρίου 2021.

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης, είναι η Τράπεζα Eurobank ΑΕ και η ALPHA Τράπεζα AE. Κύριοι ανάδοχοι είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και η Τράπεζα Optima Bank ΑΕ και ανάδοχοι η AXIA Ventures Group Ltd και η EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Σύμβουλος έκδοσης είναι η Τράπεζα Eurobank ΑΕ.