Σε λειτουργία η νέα ιχθυόσκαλα στο Βόλο επένδυση ύψους €5,5 εκατ.
Σε λειτουργία η νέα ιχθυόσκαλα στο Βόλο επένδυση ύψους €5,5 εκατ.

Σε λειτουργία η νέα ιχθυόσκαλα στο Βόλο επένδυση ύψους €5,5 εκατ.

Σημαντική επένδυση για την τοπική οικονομία.
RE+D magazine
03.11.2021

Η λειτουργία της νέας ιχθυόσκαλας στο Βόλο, μετά το πέρας των εργασιών και της μετεγκατάστασης των ιχθυεμπόρων λύνει το χρόνιο πρόβλημα των επαγγελματιών αλιέων, εξασφαλίζοντας το εισόδημά τους και δίνοντας λύσεις στην ιχθυοπαραγωγή και στη διακίνηση του αλιευτικού προϊόντος.


Η επένδυση ύψους €5,5 εκατ. για τις σύγχρονες υποδομές που υλοποίησε ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) θα έχει τη δυνατότητα να καλύπτει τις ανάγκες - εκτός της Μαγνησίας - της Θεσσαλίας και των γειτονικών νομών, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στην εμπορία των αλιευτικών προϊόντων της χώρας.

Στις εγκαταστάσεις λειτουργεί σύγχρονη αίθουσα δημοπράτησης αλιευμάτων, γραφεία διοίκησης και υπηρεσιών. Επίσης, έχουν κατασκευαστεί μηχανοστάσιο, αντλιοστάσιο και αποθήκες παραγωγών, ενώ υπάρχει παρακολούθηση των συνθηκών ψύξης στους θαλάμους συντήρησης αλιευμάτων.

Σημειώνεται ότι ο ΟΚΑΑ έχει 11 ιχθυόσκαλες στην Ελλάδα που συμβάλλουν στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και διασφαλίζουν την ποιότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία των ιχθυο-εμπορευμάτων που διακινούνται.