ΣΤΕ: Νόμιμο το ΠΔ προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου
ΣΤΕ: Νόμιμο το ΠΔ προστασίας του  Κυπαρισσιακού κόλπου

ΣΤΕ: Νόμιμο το ΠΔ προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου

Το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε νόμιμο το από 17.9.2018 Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο χαρακτηρίστηκε ο Κυπαρισσιακός κόλπος, στη Δυτική Πελοπόννησο, ως «περιοχή προστασίας της φύσης» και καθορίστηκαν οι χρήσεις, οι όροι και περιορισμοί δόμησης της έκτασης.
RE+D magazine
12.02.2021

Καθορίστηκαν οι χρήσεις, οι όροι και περιορισμοί δόμησης της έκτασης.


Αναλυτικότερα, στο ΣτΕ είχαν προσφύγει οι Δήμοι Ζαχάρως, Τριφυλίας και Ανδρίτσαινας, μια ξενοδοχειακή τουριστική εταιρεία, μια ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο την εκμετάλλευση γηπέδων γκολφ και περίπου 180 κάτοικοι των γύρω περιοχών της αποξηραμένης λίμνης Αγουλινίτσας και των εκβολών του Αλφειού ποταμού.

Όλοι ζητούσαν να ακυρωθεί το επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα.

Το ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Παναγιώτη Ευστρατίου και εισηγήτρια τη σύμβουλο Επικρατείας Μαρία Σωτηροπούλου, με τις υπ΄ αριθμ. 164-170/2021 αποφάσεις του απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμού των προσφυγόντων και όλες τις αιτήσεις ακύρωσης που είχαν καταθέσει.

Σημειώνεται ότι η περιοχή του Κυπαρισσιακού κόλπου που προστατεύει το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα, είναι ενταγμένη στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη περιοχή ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta Caretta και περιλαμβάνει τον τύπο οικοτόπου προτεραιότητας 2250 «Θίνες των παραλιών με Juniperus spp».

 Στις περιοχές προστασίας της φύσης (αμμοθίνες και αιγιαλό), καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον 50 μ. από τις αμμοθίνες, προβλέπονται ιδιαίτερα αυστηροί όροι προστασίας, ενώ στην περιφερειακή ζώνη (Ζώνη αγροτικού τοπίου), δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης κυρίως ήπιων και βιώσιμων μορφών τουρισμού/αγροτουρισμού, με έμφαση στην συνέχιση και ενίσχυση δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα (γεωργία, αλιεία κ.λ.π).

 Καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί στην απλή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας από την λειτουργία επιχειρήσεων θαλάσσιας αναψυχής. Σε περιοχές όπου παρουσιάζεται το μεγαλύτερο ποσοστό ωοτοκίας της χελώνας Carettacaretta, απαγορεύτηκε η τοποθέτηση επίπλων θαλάσσης.

 Προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός των τουριστικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Καϊάφα, χωρίς καταλήψεις και υποβάθμιση ευαίσθητων οικοσυστημάτων, καθώς και την συνέχιση λειτουργίας των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εκεί, με όρους βιωσιμότητας και σεβασμό στο περιβάλλον, αξιοποιώντας το δυναμικό ανάπτυξης και ενίσχυσης του τοπικού προϊόντος.

 Αυξάνεται η αρτιότητα για δόμηση (20 στρέμματα από 10), με ταυτόχρονη διατήρηση του δικαιώματος δόμησης στα 10 στρέμματα, ως μεταβατική διάταξη, για τις ιδιοκτησίες που έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του Π.Δ. Ταυτόχρονα μειώνεται το σύνολο της κάλυψης των κτιριακών εγκαταστάσεων (όπου επιτρέπονται τέτοιες) και των διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου, (δεν υπερβαίνει το 30% της έκτασης ιδιοκτησίας) και στο υπόλοιπο 70% της έκτασης της ιδιοκτησίας  διατηρείται  η φυσική βλάστηση ή ο γεωργικός της χαρακτήρας.