Θεσμικά
Share Copy Link
Το πλαίσιο για παροχή τηλεργασίας μετά από αίτηση του εργαζομένου

Ποιες είναι οι βασικότερες προβλέψεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Share Copy Link
Μέσα στην εβδομάδα η ρύθμιση για την τιμή του ρεύματος

Το ύψος της αποζημίωσης των ηλεκτροπαραγωγών θα καθοριστεί μετά την ψήφιση του νόμου με υπουργική απόφαση και θα ισχύσει από 1ης Ιουλίου.

Share Copy Link
Πολιτική φθηνής στέγασης για να λυθεί το δημογραφικό

Ορισμός αρμόδιου υπουργικού χαρτοφυλακίου για το συντονισμό όλων των δράσεων και σχετικών πρωτοβουλιών με την οικογένεια.

Share Copy Link
Αλλαγές στην έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβιβάσεις ακινήτων

Ανοίγει ο δρόμος προς την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας

Στα 4.322 στρέμματα ανέρχεται η καμμένη γη σε Γλυφάδα- Βούλα- Βάρη

Τα 3.000 στρέμματα περίπου αποτελούσαν δάση από αναδασώσεις, μεγάλο μέρος των οποίων ήταν από την δεκαετία του '70,

ΠΟΜΙΔΑ: Νέες επιστολές διαμαρτυρίες για χρεώσεις του νέου ΕΝΦΙΑ

Στις 10 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υποβολής στις Δ.Ο.Υ. "ενδικοφανούς προσφυγής" από τους ιδιοκτήτες ακινήτων