Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΕΣΧΑΔΑ για τις Γούρνες Ηρακλείου
Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΕΣΧΑΔΑ για τις Γούρνες Ηρακλείου

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΕΣΧΑΔΑ για τις Γούρνες Ηρακλείου

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο εγκρίνεται το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) για το ακίνητο στην περιοχή «Γούρνες» του Δήμου Χερσονήσου στην Πρώην Αμερικανική Βάση.
RE+D magazine
13.05.2021

Για το ακίνητο είναι σε εξέλιξη διεθνής διαγωνισμός αξιοποίησης του από το ΤΑΙΠΕΔ

Για το ακίνητο συνολικής έκτασης 345 στρεμμάτων, είναι σε εξέλιξη διεθνής διαγωνισμός αξιοποίησης του από το ΤΑΙΠΕΔ στο πλαίσιο του οποίου οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν δεσμευτική προσφορά για την αγορά των μετοχών της εταιρείας στην οποία θα εισφερθεί η κυριότητα.

 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 15η Ιουλίου 2021

 Το ΕΣΧΑΔΑ που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο ως προς τις δεσμέυσεις που θέτει το ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Γουβών περιλαμβάνει δυο ζώνες 

 Η Ζώνη Ι, έκτασης 29.113 τ.μ. ως ζώνη Θεματικά Πάρκα-Εμπορικά Κέντρα-Αναψυχή και προβλεπόμενες χρήσεις : α) Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, β) Κοινωνική πρόνοια, γ) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισμοί, ζ) Αθλητικές εγκαταστάσεις, η) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις, ια) Χώροι συνάθροισης κοινού, ιβ) Εστίαση, ιγ) Αναψυκτήρια, ιε) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) και ιστ) Εγκαταστάσεις Εκθεσιακών χώρων.

Συντελεστής Δόμησης = 0,4, ΚΑΛΥΨΗ: 40%, 

 ΖΩΝΗ ΙΙ, εμβαδού 316.454 τ.μ. ως ζώνη Τουρισμού και Αναψυχής, με ήπιες δραστηριότητες που θα είναι αρμονικά ενταγμένες στο φυσικό περιβάλλον και προβλεπόμενες χρήσεις: α) Τουριστικά καταλύματα ( κύρια και μη κύρια, σύνθετα τουριστικά καταλύματα κλπ.), β) Ειδικές τουριστικές υποδομές και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις (συνεδριακά κέντρα κλπ.), γ) Τουριστικοί λιμένες, όπως αγκυροβόλια, καταφύγια τουριστικών σκαφών κλπ., ε) Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, ζ) Κοινωνική Πρόνοια, η) Αθλητικές εγκαταστάσεις, θ) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις, ι) Θρησκευτικοί χώροι, ιβ) Χώροι συνάθροισης κοινού, ιγ) Εστίαση, ιδ) Αναψυκτήρια, ιστ) Στάθμευση (κτήρια, γήπεδα) και ιζ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων

 Σ.Δ. = 0,15, ΚΑΛΥΨΗ: 20%, 

Στο ακίνητο προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας Καζίνο.

 Υπενθυμίζεται οτι αυτή την περίοδο, το ΤΑΙΠΕΔ διενεργεί διαγωνισμό για την επιλογή, έως τις 24 Μαΐου, ανεξάρτητου αποτιμητή για την εκτίμηση της εύλογης αξίας του ακινήτου.