Στις 16 Νοεμβρίου οι υπογραφές Intrakat με ΕΡΓΟΣΕ για τα Σεπόλια
Στις 16 Νοεμβρίου οι υπογραφές Intrakat με ΕΡΓΟΣΕ  για τα Σεπόλια

Στις 16 Νοεμβρίου οι υπογραφές Intrakat με ΕΡΓΟΣΕ για τα Σεπόλια

Η εταιρεία έστειλε πρόσκληση για την υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.
Ειρήνη Θεοφανίδου
03.11.2021

Την απόφαση ανάθεσης και πρόσκλησης για την υπογραφή της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΟΣ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (ΣΣΑ) – ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΠΟΛΙΩΝ » έστειλε στην "Κοινοπραξία INTRAKAT - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ" με διακριτικό τίτλο "Κ/ΞΙΑ Σεπολίων" η ΕΡΓΟΣΕ.


Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ το οποίο ενεργεί κατόπιν απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ως προϊσταμένη Αρχή και η οποία δημοσιεύεται στην Διαύγεια εγκρίνεται η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΟΣ Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ (ΣΣΑ) – ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΠΟΛΙΩΝ» συνολικής δαπάνης είκοσι τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών ΕΥΡΩ και εβδομήντα τριών λεπτών (23.866.833,73 €), χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, τα οποία βαρύνουν τον «ΕΡΓΟΔΟΤΗ».

Όπως λέει η ΕΡΓΟΣΕ στην επιστολή της «στο εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνονται τα κονδύλια των ΓΕ & ΟΕ (18%), των απροβλέπτων δαπανών ποσού 1.937.628,47 ευρώ και των απολογιστικών εργασιών ποσού 400.000,00 ευρώ».

Η εταιρεία καλεί, λοιπόν, την κοινοπραξία κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών να προσέλθει στα γραφεία την Τρίτη 16/11/2021 και ώρα 13:00μμ, για την υπογραφή της εν θέματι 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η ταυτότητα του έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου συνολικού μήκους 2,36χλμ, εκ των οποίων τα 1,33χλμ περίπου είναι πλήρως υπογειοποιημένα. Ξεκινά από την έξοδο του Σ.Σ. Αθηνών προς Θεσ/νίκη (ΧΘ 10+821) και καταλήγει στις Τρεις Γέφυρες (ΧΘ 13+180) στην περιοχή Σεπολίων του Δήμου Αθηναίων, όπου συναντά τον πρόσφατα κατασκευασμένο και σε λειτουργία νέο τετραπλό σιδηροδρομικό διάδρομο.

Ο ανατολικός διάδρομος θα εξυπηρετεί την κίνηση των προαστιακών συρμών, ενώ ο δυτικός την κίνηση των υπεραστικών συρμών.

Το έργο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό τεχνικά, καθώς το μέγιστο βάθος της σήραγγας θα είναι στα 19 μέτρα κάτω από το έδαφος, η σήραγγα θα ξεκινά από την οδό Σεπολίων και θα καταλήγει στην οδό Σιώκου με ενδιάμεση την οδό Αγίου Μελετίου. Έχει προβλεφθεί ειδική αντιστήριξη στο τμήμα που συναντά τη γραμμή 2 του Μετρό στο τμήμα Σεπόλια – Αττική.

Η σήραγγα  περιλαμβάνει 4 γραμμές και κατά τη διάρκεια της κατασκευής η υφιστάμενη διπλή γραμμή θα περιοριστεί σε μονή, προκειμένου να κατασκευαστεί το ανατολικό μέρος της σήραγγας, το οποίο θα παραδοθεί σε κυκλοφορία περίπου το 2020.

Η επίγεια γραμμή θα καταργηθεί και θα ξεκινήσει η κατασκευή του δυτικού τμήματος της σήραγγας, το οποίο θα αποδοθεί σε εμπορική λειτουργία στο πρώτο τρίμηνο του 2023.

Άνωθεν του τεχνικού υπογειοποίησης θα αποκατασταθεί η επικοινωνία 9 καθέτων οδών, που σήμερα διακόπτονται λόγω του επίγειου σιδ/κού διαδρόμου. Προβλέπεται διαμόρφωση του τοπίου με κάλυψη του τεχνικού με πράσινο (δένδρα, θάμνους) και δημιουργία ελεύθερων χώρων αναψυχής.