Κατασκευές
Εργο στη Γαλλική Πρεσβεία αναλαμβάνει η ΕΚΤΕΡ

Το συνολικό ανεκτέλεστο έργων της κατασκευαστικής ανέρχεται στο ποσό των 112,5 εκατ. ευρώ.

Σύμβαση έργου ύψους €10,7 εκατ. υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο κατ’ αποκοπή ποσό των 10.777.848,55 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Η ΕΚΤΕΡ αναλαμβάνει την κατασκευή νέου κτιρίου του ΓΕΣ

Η προσφορά ανέρχεται σε €6.082.741,93 πλέον ΦΠΑ 24%.

Πάνω από €15 δισ. ανεκτέλεστο των μεγάλων κατασκευαστικών το 2023

Μελέτη του ΙΟΒΕ που παρουσίασε από κοινού με το ΤΜΕΔΕ εκτιμά ότι θα "πέσουν" στην αγορά την επόμενη τριετία περισσότερα από €52 δισ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προσωρινός ανάδοχος για τον ΒΟΑΚ

Το κατασκευαστικό κόστος του έργου υπολογίζεται σε περίπου €1,8 δισ.

Περιβαλλοντικό "καμπανάκι" για οικόπεδο της ΑΤΤΙΚΑΤ στη Θήβα

Το ακίνητο είχε αποκτήσει ο εισηγμένος κατασκευαστικός όμιλος από την ΑΤΕΜΚΕ ΑΤΕ μετά την συγχώνευση δια απορροφήσεως τους το 2002.

Share Copy Link
Αισιόδοξοι για την οικονομία οι CEOs του κατασκευαστικού κλάδου

Η εμπιστοσύνη, σύμφωνα με έρευνα της KPMG, αυξήθηκε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι.

Η Ακτωρ κατασκευάζει τις μεγαλύτερες σιδηροδρομικές σήραγγες της Ρουμανίας

Το έργο ύψους €573 εκατ., περιλαμβάνει τη διάνοιξη των βουνών μεταξύ των περιοχών Apața και Racoș για την κατασκευή σιδηροδρομικών σηράγγων συνολικού μήκους 12 χλμ.

Ξεκινά η κατασκευή του οδικού άξονα "Ιωάννινα - Κακαβιά"

Το κόστος του έργου με τον ΦΠΑ είναι €310 εκατ. ενώ περιλαμβάνονται και επιπλέον €76 εκατ. ως προαιρέσεις.