Μέσα στο μήνα η προκήρυξη του διαγωνισμού για τον Φορέα της α' Κατοικίας
Μέσα στο μήνα η προκήρυξη του διαγωνισμού  για τον Φορέα της α' Κατοικίας

Μέσα στο μήνα η προκήρυξη του διαγωνισμού για τον Φορέα της α' Κατοικίας

Μεγάλο ενδιαφέρον από ξένα Ιδιωτικά Κεφάλαια
Γιάννης Δ. Παπαδομαρκάκης
03.11.2021

Το φορτίο της διαβίωσης των ευάλωτων νοικοκυριών και ταυτόχρονα τα βάρη των τραπεζών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια καλείται να εξυπηρετήσει ο Φορέας Αγοράς και επανενοικίασης (S&LB) με τον οποίο ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση που επέβαλε στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το Πρόγραμμα Διαχείρισης Ενεργητικού Ηρακλής Ι & ΙΙ.


Η δημιουργία του Φορέα αυτού αποτελεί σημείο καμπής για την ελληνική αγορά ακινήτων. Και αυτό γιατί ο νέος αυτός Ιδιωτικός -στη βάση του- Οργανισμός θα κληθεί να διαχειριστεί ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Το υπουργείο Ανάπτυξης υπολογίζει ότι σε ετήσια βάση θα αγοράζει περί τις 5.000 κατοικίες, οι συστημικές τράπεζες κάνουν λόγο για 3.000, με αποτέλεσμα να χρειάζεται τόσο κεφάλαια, αλλά και τεχνογνωσία υποστηριζόμενη από εργαλεία ικανά να αντιμετωπίσουν ακίνητα με μεγάλο εύρος ως προς την αξία, αλλά και ιδιαιτερότητες που απαιτούν την ύπαρξη δεδομένων που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στη ρηχή και μικρή σε όγκους συναλλαγών ελληνική αγορά.

Αντίθετα οι πράξεις που έγιναν το καλοκαίρι στα νησιά και συνεχίζουν να γίνονται μέχρι σήμερα στα αστικά κέντρα δείχνουν ότι έχει αποσυνδεθεί η τιμή πώλησης από την τιμή ενοικίασης που παραδοσιακά στοιχειοθετούσε το σημείο ολοκλήρωσης μιας συναλλαγής.

Ορισμένοι κάνουν λόγο για φούσκα συνυπολογίζοντας τις πληθωριστικές πιέσεις που ασκούνται στην αγορά και γίνονται αισθητές στο λεγόμενο καλάθι της νοικοκυράς, αλλά και στην αυξημένη ζήτηση από υλικά κατασκευής καθώς η πανδημία δείχνει να έχει ολοκληρώσει ένα σημαντικό κομμάτι του κύκλου της, αφήνοντας πίσω εμφανή σημάδια στον τρόπο που τα ακίνητα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και λειτουργούν. Κυρίως όμως επέδρασε στον τρόπο που χρηματοδοτούνται.

ΣΕΝΤΟΥΚΙΑ

Είναι χαρακτηριστικό ότι στον κατασκευαστικό οργασμό νέων πολυκατοικιών που παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές της Αθήνας, μόνο τα διαμερίσματα των δύο πρώτων ορόφων χρηματοδοτούνται με στεγαστικά δάνεια. Τα υπόλοιπα αγοράζονται κυρίως με μετρητά, που έχουν συσσωρευθεί από τη μείωση της κατανάλωσης στο διάστημα της πανδημίας ή από κεφάλαια που επαναπατρίστηκαν ή διαθέτουν ξένοι που τοποθετούνται σήμερα στη χώρα μας προσβλέποντας στην αποκομιδή υπεραξίας όταν η χώρα αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα και εισρεύσουν κεφάλαια που τοποθετούνται σε πιο ώριμες αγορές. Αυτό υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί μια τουλάχιστον διετία από σήμερα, διάστημα που υπολογίζεται ότι θα εξομαλυνθεί η σχέση τιμής ενοικίου – πώλησης. 

Στην περίοδο αυτή, στηρίζεται η αισιοδοξία ανάκαμψης και παράλληλα η δυνατότητα εισαγωγής ενός νέου λειτουργικού συστήματος στη χώρα, που θα οδηγήσει σε μια διατηρήσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα 20ετίας. Έστω και αν αυτό οδηγήσει στη μείωση της ιδιοκατοίκησης και την απόδοση στην κατοικία περισσότερων χαρακτηριστικών επενδυτικού προϊόντος.

Στη βάση αυτή ο Φορέας θα πρέπει να περιβληθεί με ένα θεσμικό περίβλημα που θα επιτρέπει στον Ιδιώτη που θα τον διεκδικήσει να χειριστεί ζητήματα όπως την αποβολή από την κατοικία ατόμων που αδυνατούν να καταβάλλουν το μίσθωμα, πιθανόν με την παροχή κρατικών εγγυήσεων, που θα λειτουργούν ως εξασφάλιση των τιτλοποιήσεων που θα χρειαστεί να κάνει ο Οργανισμός για να πετύχει τις προσδοκώμενες από το επιχειρηματικό του σχέδιο αποδόσεις. Είναι σαφές ότι αν ο Φορέας ήταν κρατικός, γεγονός που δεν αρνήθηκαν οι Θεσμοί κατά τη διάρκεια της τελευταίας αξιολόγησης της πορείας της Οικονομίας, το πολιτικό κόστος δεν θα μπορούσε να παραληφθεί από καμμιά παράταξη. 

Θα μπορούσε όμως να αυξηθεί η κρατική επιδότηση ενοικίου που σήμερα χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ σε περίπου 600.000 δικαιούχους οι οποίοι λαμβάνουν από €70 - €210 σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια διαβίωσης και την οικογενειακή τους κατάσταση.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΟΙΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ