Τις αποθήκες του Σαραντίτη στην Μάνδρα αγόρασε η BriQ
Τις αποθήκες του Σαραντίτη στην Μάνδρα αγόρασε η BriQ

Τις αποθήκες του Σαραντίτη στην Μάνδρα αγόρασε η BriQ

Συνολικής επιφάνειας 58.641,60 τ.μ.
RE+D magazine
15.12.2020

Στην αγορά του 80% των μετοχών της εταιρείας SARMED WAREHOUSES SA προχώρησε η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.


Ο κ. Ιωάννης Σαραντίτης παραμένει μέτοχος με ποσοστό 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείαςκαθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Η SARMED WAREHOUSES S.A. έχει στην κυριότητά της δύο οικόπεδα, συνολικής έκτασης131.232,40 τ.μ. επί των οποίων έχουν ανεγερθεί κτίρια συνολικής επιφάνειας 58.641,60 τ.μ. αποθηκευτικών και βιομηχανικών χρήσεων, γραφείων και βοηθητικών χώρων.

Το τίμημα για την απόκτηση του 80% των μετοχών της εταιρείας ανήλθε σε € 23,6εκ. Το συγκρότημα αποθηκευτικών και βιομηχανικών χώρωνμε συνολική αξία αποτίμησης € 29,14 εκατ. βρίσκεται σε προνομιακή θέση, εντός της ΒΙΠΑ Μάνδρας, στη θέση «Τρύπιο Λιθάρι» και διαθέτει εξαιρετική προβολή επί της Αττικής Οδού μήκους πρόσοψης περίπου 700 μ.

Τα ακίνητα είναι πλήρως μισθωμένα για 10 έτη, ήτοι μέχρι 14.12.2030, στην εταιρεία SARMEDLOGISTICS Α.Ε.

Η εταιρεία πλέον κατέχει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο σε ακίνητα logistics συνολικής επιφάνειας 110.000 τ.μ.κτιρίων στον Ασπρόπυργο, στον Αγ. Ι. Ρέντη και στις Αχαρνές Αττικής, αν ληφθεί υπόψη και το υπό ανέγερση νέο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο.

Η Briq με την σημερινή αγορά, ολοκληρώνεται η τοποθέτηση του 100% των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους €50 εκατ. που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019.

H κα. Άννα Αποστολίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της BriQ Properties, δήλωσε ότι: «Με την σημαντική αυτή επένδυση, η BriQPropertiesαποκτά το 80% της μεγαλύτερης εν λειτουργία ενιαίας εγκατάστασης αποθηκευτικού συγκροτήματοςστην Ελλάδακαιαναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα στην ελληνική αγορά ακινήτων logistics. Επιπλέον η συνεργασία μας με τον κ. Ιωάννη Σαραντίτημας τιμά ιδιαίτερα, ο οποίος με τηνπολυετή πείρα καιοικογενειακή ιστορίατου στον τομέα των υπηρεσιών logisticsστην Ελλάδα, θα αποτελέσει στρατηγικό σύμμαχο και εταίροστην κοινή μας πορεία στηνSARMEDWAREHOUSES».

Ο κ. Ιωάννης Σαραντίτης, Διευθύνων Σύμβουλος της SARMEDLOGISTICS, ο οποίος πλέον κατέχει το 20% της SARMEDWAREHOUSES δήλωσε ότι: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι για την συνεργασία μας με την BriQ
Properties ΑΕΕΑΠ, μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία επενδύσεων ακινήτων η οποία ξεχωρίζει για τις στρατηγικές της κινήσεις και το υψηλότατο επίπεδο επαγγελματισμού της. Ελπίζουμε η σημερινή μας συνεργασία να αποτελέσει την αρχή μιας μακράς, επιτυχημένης και αμοιβαία επωφελούς στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα των logistics»