Τι αλλάζει στο χωροταξικό της Κρήτης
Τι αλλάζει στο χωροταξικό της Κρήτης

Τι αλλάζει στο χωροταξικό της Κρήτης

Σε ΦΕΚ το πρώτο από τα 12 συνολικά που θεσμοθετούνται για όλες τις Περιφέρειες της χώρας
RE+D magazine
15.11.2017

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/9.11.2017) το αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και οι περιβαλλοντικοί όροι βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης. Το Χωροταξικό Πλαίσιο της Κρήτης είναι το πρώτο από τα 12 συνολικά που θεσμοθετούνται για όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Το αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Κρήτης που αντικαθιστά το προγενέστερο στοχεύει στην ενίσχυση του διεθνούς και ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Περιφέρειας Κρήτης, με έμφαση στην προώθηση πολιτικών εξωστρέφειας στην υποστήριξη της τεχνολογικής και ερευνητικής δραστηριότητας και στην ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών υποδομών μεταφορών και νέες, στρατηγικού χαρακτήρα, υποδομές και εγκαταστάσεις για υποδοχή διεθνών αγωγών και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

 Επιπλέον στόχος του νέου ΠΧΠ είναι η η συνεχής βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού, ενίσχυση της κατάρτισης και μέσω αυτής βελτίωση του επιπέδου των γνώσεων, των ικανοτήτων και της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού. 

Η ανασυγκρότηση του γεωργο-περιβαλλοντικού αγροτο-διατροφικού τομέα, προς την κατεύθυνση ανάπτυξης ενός σύγχρονου προτύπου αγροτικής οικονομίας, και σύνδεσης της αγροτικής παραγωγής με τον ποιοτικό τουρισμόύ 

Η προώθηση καινοτομικών πρωτοβουλιών στον τομέα του τουρισμού, μέσω πιλοτικών εγχειρημάτων, για τη μετάβαση προς έναν ποιοτικό, διαφοροποιημένο, οργανωμένο και πολυθεματικό τουρισμό, οικονομικά αποδοτικό. 

 Η ενεργειακή αναβάθμιση της Κρήτης με έμφαση στη διασύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς και την ελεγχόμενη ανάπτυξη επιδεικτικών πιλοτικών και παραγωγικών εφαρμογών ΑΠΕ, κατά προτεραιότητα προς συγκεντρωμένους υποδοχείς. 

Η ολοκλήρωση του συστήματος μεταφορών σε διαπεριφερειακό και ενδοπεριφερειακό επίπεδο και στη λειτουργική του σύνδεση με τις μεγάλες διεθνείς θαλάσσιες λεωφόρους 

 Η ολοκλήρωση των αναγκαίων χωρικών δράσεων για την προώθηση ενός προτύπου χωρικής οργάνωσης με στοχο τον περιορισμό της άμετρης κατανάλωσης γης που πραγματοποιείται εις βάρος γεωργικών και δασικών εκτάσεων τον εμπλουτισμό των πόλεων της Κρήτης με λειτουργίες υπερτοπικού χαρακτήρα την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. την αλλαγή του προτύπου ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας με στόχο την αποφόρτιση των υψηλών πιέσεων και την αναβάθμιση του δομημένου χώρου στην υπεραναπτυγμένη βόρεια ακτή, και τον περιορισμό ανάπτυξης μορφών μαζικού και μονοθεματικού τουρισμού.