Τρίμηνη παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού
Τρίμηνη παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού

Τρίμηνη παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού

Νομοθετική ρύθμιση με την οποία προβλέπεται 3μηνη παράταση ισχύος βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος
RE+D magazine
02.07.2021

Με νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει άμεσα το αρμόδιο υπουργείο.

 

Συγκεκριμένα το υπουργείο ανακοίνωσε οτι καταθέτει άμεσα ρύθμιση με την οποία παρατείνεται η ισχύς των βεβαιώσεων αυτοψίας μηχανικού, οι οποίες έληγαν την 30ή.6.2021έως και τις 30/09/2021.

Υπενθυμίζεται οτι από 1.2.2021 είναι υποχρεωτική η καταχώρηση της Ταυτότητας του Κτιρίου, στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΤΕΕ.
 

 Όλα τα κτίρια και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες (κυρίως τα κτίρια κατοικιών, γραφεία και καταστήματα) πλήν αυτων δημοσίου συμφέροντος οφείλουν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα στοιχεία για την Ταυτότητα Κτιρίου κατά την πρώτη μεταβίβασή τους. Για τα κτήρια Δημοσίου συμφέροντος (πχ κτίρια που στεγάζουν κάθε είδους υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ. σχολεία νοσοκομέια, θέατρα μουσεία κλπ) τα στοιχεία για την ταυτότητα του κτηρίου πρέπει να υποβληθούν εντός πενταετίας (έως τις 31.12.2025).  

 

Η δήλωση της Ταυτότητας Κτιρίου γίνεται ανά κτίριο ή ανά διηρημένη ιδιοκτησία. Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός, ο οποίος συμπληρώνει τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, ορίζεται από τον ιδιοκτήτη για κάθε κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία.

 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  α) το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,

  β) τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, καθώς και η μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται. Αν η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που την συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται στα αρχεία της οικείας υπηρεσίας, αντί γι` αυτά υποβάλλεται βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.  

  γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,

  δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,

  ε) δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,

  στ) τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση, όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περ. α` , β` και ε`,

  ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας ή τη τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (Α` 174) ή τον παρόντα (Ν.4495/17) ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99,

 η) τον πίνακα χιλιοστών ή και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν.

 θ) τον τίτλο ιδιοκτησίας

  ι) αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου

 Στις επόμενες μεταβιβάσεις ο μηχανικός που θα ορίζει εκάστοτε ο ιδιοκτήτης, θα εκδίδει το Πιστοποιητικό Πληρότητας, από το οποίο θα βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες αλλαγές στην ιδιοκτησία αυτή, ή ότι έχει ενημερωθεί η Ταυτότητα Κτιρίου αν έχει μεσολαβήσει έκδοση οικοδομικής αδείας ή εργασιών μικρής κλίμακας για την εκτέλεση εργασιών στην ιδιοκτησία αυτή. Στις νέες οικοδομές η Ταυτότητα Κτιρίου θα εκδίδεται μαζί με την οικοδομική τους άδεια.