Αυξημένα έσοδα για την Premia Properties στο 9μηνο 2021
Αυξημένα έσοδα για την Premia Properties στο 9μηνο 2021

Αυξημένα έσοδα για την Premia Properties στο 9μηνο 2021

Στις 10/12 η ΕΓΣ για την μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ.
RE+D magazine
19.11.2021

Σε €6,5 εκατ. ανήλθαν τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου Premia Properties το εννεάμηνο 2021 έναντι €1,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν με τα έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων να διαμορφώνονται σε €4,3 εκατ. από €1,2 εκατ. σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία (Covid-19), με τη σχετική μείωση να ανέρχεται σε €0,2 εκατ. για το εννεάμηνο 2021.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν σε €5,2 εκατ. έναντι €1,2 εκατ. το εννεάμηνο 2020 ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία (Adjusted EBITDA), ανήλθε σε €2,5 εκατ. από €0,5 εκατ. σε ετήσια βάση.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν το ίδιο διάστημα σε €5 εκατ. έναντι €1,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν για το εννεάμηνο 2021 σε €3,9 εκατ. έναντι €0,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2020

Η συνολική αξία επενδύσεων του Ομίλου παρουσίασε αύξηση 63%, η οποία διαμορφώθηκε σε €173,1 εκατ. την 30.9.2021.

Επίσης σημαντική ήταν η αύξηση της καθαρής θέσης του Ομίλου η οποία διαμορφώθηκε σε €114,6 εκατ. καθώς και των ταμειακών διαθεσίμων τα οποία ανήλθαν σε €43,8 εκατ. σε συνέχεια της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Στο εννεάμηνο ο Όμιλος διεύρυνε το χαρτοφυλάκιό του με την προσθήκη συνολικά εννέα νέων ακινήτων καθώς και στρατηγική είσοδος στον τομέα των εξυπηρετούμενων οικιστικών ακινήτων.

Μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ

Σημειώνεται ότι για το θέμα της μετατροπής σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία καλούνται να αποφασίσουν οι μέτοχοι της εταιρείας στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου. 

Διαβάστε το σχετικό θέμα εδώ