Αυξήθηκαν κατά €1,15 δισ. τα δάνεια υπό διαχείριση το γ' τρίμηνο 2021
Αυξήθηκαν κατά €1,15 δισ. τα δάνεια υπό διαχείριση το γ' τρίμηνο 2021

Αυξήθηκαν κατά €1,15 δισ. τα δάνεια υπό διαχείριση το γ' τρίμηνο 2021

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 5 εκατ. ευρώ
RE+D magazine
16.12.2021

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 29.114 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2021, από 26.572 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 2.536 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 29.029 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2021. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 15.650 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 5 εκατ. ευρώ στα 85 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2021.

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3.030 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 10.504 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2021.

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 4.876 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 32.583 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2021. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 1.500 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 15.344 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 3.369 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 17.047 εκατ. ευρώ.