Εγκρίθηκαν €657 εκατ. για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου -Ελλάδας
Εγκρίθηκαν €657 εκατ. για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου -Ελλάδας

Εγκρίθηκαν €657 εκατ. για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου -Ελλάδας

Πέντε διασυνοριακά έργα υποδομής συνολικού προϋπολογισμού €1,037 δισ. ενέκρινε η ΕΕ
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
27.01.2022

Πέντε διασυνοριακά έργα υποδομής συνολικού προϋπολογισμού €1,037 δισ. μέσω του πλαισίου «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Facility Europe – C.E.F) για διευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα ενέκρινε η ΕΕ. Το μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης θα διατεθεί στο έργο διασύνδεσης EuroAsia (€657 εκατ.) για την υποστήριξη της πρώτης ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Κύπρου και του ευρωπαϊκού δικτύου.

Μέσω του CEF θα παράσχει οικονομική υποστήριξη σε 4 έργα για την κατασκευή και σε ένα για τη μελέτη. Η σημερινή συμφωνία παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση για την κατασκευή 3 έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 1 για την αποθήκευση φυσικού αερίου, καθώς και για την υποστήριξη μελέτης σχετικά με την αποθήκευση CO2 στην Νορβηγία. 

Η τελική, επίσημη απόφαση της Επιτροπής για τις επιχορηγήσεις μέσω του πλαισίου CEF αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Επισημαίνεται ότι μόνο τα έργα κοινού ενδιαφέροντος (PCI) για τις χώρες της ΕΕ που εγκρίνονται από την Επιτροπή είναι επιλέξιμα για επιχορήγηση. Για να οριστεί ως PCI, ένα έργο πρέπει είτε να συμβάλλει στη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων των χωρών της ΕΕ, είτε να παρέχει σημαντικά οφέλη όσον αφορά την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη διασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας ή διαφοροποίησης, είτε να παρέχει στους καταναλωτές επιλογές και ανταγωνιστικές τιμές.

Η κ. Kadri Simson, Επίτροπος Ενέργειας, δήλωσε: «Οι τελευταίοι μήνες μας υπενθύμισαν και πάλι πόσο σημαντική είναι μια καλά ολοκληρωμένη αγορά ενέργειας της ΕΕ για τη διασφάλιση οικονομικά προσιτής ενέργειας και ασφάλειας του εφοδιασμού, καθώς και για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Ενώ έχουμε σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο την τελευταία δεκαετία όσον αφορά την καλύτερη σύνδεση της αγοράς μας, μπορούν και πρέπει να γίνουν περισσότερα. Θέλω να επισημάνω ιδιαίτερα τη γραμμή διασύνδεσης EuroAsia, η οποία θα θέσει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα τη συνδέσει με την υπόλοιπη Ευρώπη».

Η σημερινή συμφωνία παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση για τα έργα:

EuroAsia Interconnector (€ 657 εκατ.)

Πρόκειται για έργο που διασυνδέει τα συστήματα ηλεκτρισμού Κύπρου και Ελλάδας, επιτρέποντας τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και προς τις δύο κατευθύνσεις και τερματίζοντας την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Τα 898 χιλιόμετρα υποθαλάσσιων καλωδίων και το μέγιστο θαλάσσιο βάθος των 3000 μέτρων θα αποτελέσουν νέα παγκόσμια ρεκόρ για ένα έργο αυτού του είδους. Η επένδυση αυτή αποτελεί συνέχεια της οικονομικής και πολιτικής υποστήριξης του έργου EuroAsia. Η επιχορήγηση του CEF έρχεται επιπλέον της επιχορήγησης €100 εκατ. που χορηγείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Baltic Synchronisation Project Phase II (€170 εκ. )

Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Βαλτικής. Προβλέπει τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του δικτύου στην Πολωνία και την αναβάθμιση των γραμμών μεταφοράς στη Λιθουανία, τη Λετονία και την Εσθονία – υποστηρίζοντας έτσι την ενοποίηση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας των Βαλτικών χωρών με άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα. Το έργο Baltic Synchronization έλαβε επίσης χρηματοδότηση στο πλαίσιο προηγούμενων προσκλήσεων CEF που οδήγησε σε συνολική υποστήριξη άνω των €1,2 δισ., υπογραμμίζοντας την πολιτική σημασία αυτού του έργου.

Aurora Line (€127 εκατ.)

Η χρηματοδότηση του CEF θα υποστηρίξει την ανάπτυξη τρίτης γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Σουηδίας και Φινλανδίας προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα μεταφοράς μεταξύ των δύο χωρών και να υποστηριχθεί η ενοποίηση της χερσαίας και υπεράκτιας ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας.

Chiren expansion (€78 εκ. )

Το έργο αφορά στην αύξηση της χωρητικότητας μιας εγκατάστασης αποθήκευσης φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, η οποία είναι απαραίτητη για την περιφερειακή ασφάλεια εφοδιασμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και για τη μείωση του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου. Υποστηρίζει επίσης τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα στην περιοχή, διευκολύνοντας τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια

Northern Lights Phase II (€4 εκ.)

Αυτή η μελέτη εξετάζει την επέκταση της χωρητικότητας μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης CO2 στη Νορβηγία, ανοιχτή σε βιομηχανικά clusters από όλη την ΕΕ, με στόχο να καλύψει την πρόσθετη ζήτηση.