Επενδυτικά έργα €190 εκατ. για φοιτητικές εστίες με τις "ευλογίες" της ΕΤΕπ
Επενδυτικά έργα €190 εκατ. για φοιτητικές εστίες με τις "ευλογίες" της ΕΤΕπ

Επενδυτικά έργα €190 εκατ. για φοιτητικές εστίες με τις "ευλογίες" της ΕΤΕπ

Σε ποια έργα ΣΔΙΤ αφορά η χρηματοδότηση για μελέτη, κατασκευή και τεχνική διαχείριση.
RE+D magazine
09.02.2022

Την σταθερή υποστήριξή της σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να φέρουν θετικές αλλαγές σε ολόκληρη τη χώρα και να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή συνεχίζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Οπως σημειώνεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Παιδείας & Θρησκευμάτων η ΕΤΕπ ενέκρινε την πρόταση χρηματοδότησης έργων ύψους €190 εκατ. που προωθούνται με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και αφορούν στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση φοιτητικών και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων [συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων έρευνας και ανάπτυξης (R&D)] για ελληνικά πανεπιστήμια.


Πρόκειται για τα έργα:


  • Εγκαταστάσεις φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
  • Εγκαταστάσεις φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών και άλλων υποδομών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
  • Εγκαταστάσεις φοιτητικών εστιών και άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε Βόλο και Λαμία.


Τα παραπάνω έργα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλέγμα προγραμμάτων ΣΔΙΤ για την πολύπλευρη αναβάθμιση ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, συνολικού προϋπολογισμού €445 εκατ. το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.


Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η υλοποίησή τους αναμένεται να έχει πολλά, σημαντικά και πολυεπίπεδα οφέλη, τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για το σύνολο της χώρας. Μέσω αυτών, ενισχύεται η φοιτητική στέγη, διευκολύνεται η προσβασιμότητα στις σπουδές και αναβαθμίζεται περαιτέρω η ποιότητα των Πανεπιστημίων που βρίσκονται εκτός των μεγάλων οικονομικών και πληθυσμιακών κόμβων της Ελλάδας, δηλαδή της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.


Οι νέοι, σύγχρονοι χώροι διδασκαλίας και μάθησης που θα δημιουργηθούν, αφενός θα παρέχουν τη δυνατότητα σε φοιτητές από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα να αποκτήσουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μειώνοντας σημαντικά το κόστος διαβίωσης στις εν λόγω περιοχές, αφετέρου θα βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια, αυξάνοντας συνολικά τις προοπτικές απασχόλησης.


Πρόκειται, συνεπώς, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, για έργα που συμβάλλουν στη μείωση της υπερσυγκέντρωσης πληθυσμού και δραστηριοτήτων στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, ενισχύουν την περιφερειακή ανάπτυξη και μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες, βοηθώντας στην προώθηση μιας ισορροπημένης οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής ανάπτυξης.