Γερμανία η αγαπημένη αγορά των επενδυτών στο real estate
Γερμανία η αγαπημένη αγορά των επενδυτών στο real estate

Γερμανία η αγαπημένη αγορά των επενδυτών στο real estate

RE+D magazine
02.02.2022

Η ισχυρή οικονομική ανάκαμψη υποστηρίζει την ανάκαμψη στις αγορές ακινήτων και ο καθοδικός κίνδυνος μπορεί να προκύψει μόνο από υψηλότερο πληθωρισμό ή αναζωπύρωση της πανδημίας, τονίζει σε πρόσφατη μελέτη της για τη Γερμανική αγορά ακινήτων η CBRE.

Σύμφωνα με την εταιρία, η Γερμανία θεωρείται η νούμερο ένα αγαπημένη αγορά ακινήτων για διασυνοριακά κεφάλαια, και επενδυτές που επιλέγουν αμυντική τακτική επενδύσεων. Ως τέτοια εντός του 2022 εκτιμάται ότι θα καταγράψει υπερβολική ζήτηση για τις βασικές κατηγορίες ακινήτων και συμπιεσμένες αποδόσεις.

Η εν εξελίξει ανάκαμψη της αγοράς επινοικίασης γραφείων της χώρας με έμφαση στους χώρους πρώτης κατηγορίας, δεδομένης της περιορισμένης προσφοράς αυτών των γραφείων, αναμένεται σύμφωνα με την CBRE να ασκήσει ανοδικές πιέσεις στα ενοίκια. Μια θετική ώθηση στους φυσικούς χώρους λιανικού εμπορίου θα προκύψει λόγω των αυξημένων καταναλωτικών δαπανών που υποστηρίζονται από τις επιδράσεις κάλυψης της ζήτησης και αποταμιεύσεις που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Εντός του έτους, η ισχυρή ζήτηση από τους χρήστες αποθηκών για νέους χώρους πρόκειται να συνεχίσει να ενισχύει το ενδιαφέρον των επενδυτών για αυτήν την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Οι αυξημένες προσφορές για απόκτηση γης και ακινήτων αυτής της κατηγορίας σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη έλλειψη προσφοράς, αναμένεται να προκαλέσει αύξηση των ενοικίων και μείωση των αποδόσεων.

Στο κλάδο κατοικιών θα συνεχιστεί η εξισορρόπηση των χαρτοφυλακίων προς την κατεύθυνση της (προσιτής) στέγασης. Η έλλειψη προσφοράς κατοικιών προσιτής στέγασης θεωρείται ως μια πρόσθετη ώθηση για τη μελλοντική χρηματοδότηση τέτοιων οικιστικών έργων συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών για εξαγορές εταιρειών και πλατφορμών τέτοιου τύπου.

Σύμφωνα με την CBRE, αισιόδοξες είναι οι προοπτικές για τη θερινή περίοδο του 2022 και τον ξενοδοχειακό κλάδο κυρίως στις περιοχές διακοπών και με τον τουρισμό της πόλης. 

Τέλος, παρά την έντονη οικοδομική δραστηριότητα και την αύξηση της χωρητικότητας των data centers ο κορεσμός της αγοράς υποχωρεί δημιουργώντας νέες δυνατότητες για επενδυτές με λειτουργική εμπειρία.