Και τέταρτος μέτοχος στην Mediterranean Hospitality Venture (MHV)
Και τέταρτος μέτοχος στην Mediterranean Hospitality Venture (MHV)

Και τέταρτος μέτοχος στην Mediterranean Hospitality Venture (MHV)

Η Prodea Investment μείωσε τη συμμετοχή της στην κοινή εταιρεία με την Invel και Yoda Group στο 25% από 45% προηγουμένως.
RE+D magazine
19.11.2021

Και τέταρτος μέτοχος μπαίνει στην εταιρεία της Prodea που "τρέχει" τα Project στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Πιο συγκριμένα, η ΑΕΕΑΠ μείωσε την συμμετοχή της στην Mediterranean Hospitality Venture (MHV) στο 25% από 45% προηγουμένως με την είσοδό της στην εταιρεία στην οποία συμμετέχουν οι Yoda Group και Invel να κάνει η κυπριακή εταιρεία Ascetico Ltd.

Ο νέος μέτοχος μπαίνει με ποσοστό 12,5%.  Την ίδια ώρα η Invel Real Estate αυξάνει την αρχική συμμετοχή της (μέσω της Flowpulse) από 10% σε 20%, ενώ ο επιχειρηματίας Γ. Παπαλέκας μέσω της εταιρείας Papabull ενισχύει το ποσοστό του από 40% σε 42,5% και καθίσταται ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας.

Η μείωση του ποσοστού της Prodea σχετίζεται με την αλλαγή στρατηγικής η οποία θέλει λιγότερη έκθεση της ΑΕΕΑΠ στον ξενοδοχειακό κλάδο και περισσότερη στον κλάδο των γραφείων με "πράσινα" project.

Υπενθυμίζεται οτι τον περασμένο Απρίλιο η PRODEA  μεταβίβασε ποσοστό 45% που κατήχε στην εταιρεία MHV σε θυγατρική του YODA Group του κου Ιωάννη Παπαλέκα.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της η εταιρεία τους προηγούμενους μήνες προχώρησε στην απόκτηση του 51% (η Εταιρεία κατείχε ήδη το 49%) του μετοχικού κεφαλαίου της «PANTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» σκοπός της οποίας είναι η ανάπτυξη κτηριακού του συγκροτήματος γραφείων επί των οδών Λεωφόρου Συγγρού, Λαγουμιτζή και Ευρυδάμαντος στην Αθήνα. 

Για την ανάπτυξη του κτηριακού συγκροτήματος -το οποίο θα γίνει σε συνεργασία με την Dimand- υιοθετούνται βέλτιστες διεθνείς πρακτικές ως προς την αειφορία της κατασκευής, με στόχο την πιστοποίηση του κτηρίου κατά LEED στο επίπεδο Gold.

Επιπλέον η ΑΕΕΑΠ, πρόσφατα ολοκλήρωσε την απόκτηση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της «NEW METAL EXPERT M.IKE», στην οποία ανήκει συγκρότημα δύο εμπορικών αποθηκών στον Ασπρόπυργο, Αττικής.

Πρόκειται για νεόδμητες εμπορικές αποθήκες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ) και πληρούν τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές logistics, ενσωματώνοντας ενεργειακά αποδοτικά χαρακτηριστικά καθ’ υπέρβαση των ελάχιστων κανονιστικών απαιτήσεων.

Η συνολική τους επιφάνεια (συμπεριλαμβανομένης επέκτασης 2 συνολικής επιφάνειας 1.629 τ.μ. η οποία εκτιμάται ότι θα παραδοθεί τον Νοέμβριο 2021), ανέρχεται σε 23,8 χιλ. τ.μ. και είναι εκμισθωμένες σε αξιόπιστο μισθωτή.