Καλύφθηκε πλήρως η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank
Καλύφθηκε πλήρως η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank

Καλύφθηκε πλήρως η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank

Νέα εποχή για την τράπεζα με στρατηγικούς επενδυτές ΤΜΕΔΕ και Ellington
RE+D magazine
22.12.2021

Αλλαγή σελίδας πραγματοποιεί η Attica Bank ύστερα από την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στην τράπεζα.

Την πλήρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους €240 εκατ. ανακοίνωσε η διοίκηση της Attica Bank.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) έχει συνάψει συμφωνία βασικών όρων συναλλαγής με το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων («ΤΜΕΔΕ») και τις εταιρείες «Ellington Solutions A.Ε.» και «ES GINI Investments Limited», η οποία περιγράφει το γενικό πλαίσιο των όρων συμμετοχής και επένδυσης στην Attica Bank A.Τ.Ε. Οι βασικοί όροι της συναλλαγής θα εξειδικευτούν περαιτέρω στη σύμβαση συμφωνίας μετόχων.

Πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή στην οποία το ΤΧΣ συμβάλλεται σε συμφωνία μετόχων, δρώντας ταυτόχρονα με το θεσμικό του ρόλο και με την ιδιότητα του ιδιώτη μετόχου. Συμφώνησε από κοινού με ιδιώτες επενδυτές τους όρους που αφορούν στην λειτουργία και στο επιχειρηματικό σχέδιο της Τράπεζας και στην υλοποίησή του.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται πλέον σε 62,93% έναντι του αρχικού ποσοστού του 68,24%, η Ellington το 9,9%, το ΤΜΕΔΕ το 14,7%, ο ΕΦΚΑ το 10,3% και η διασπορά φτάνει το 2%.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 ανέρχεται πλέον, μετά την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σε pro forma επίπεδο και με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία της 30ης Ιουνίου 2021, σε περίπου 11%, σημαντικά άνω των ελαχίστων ορίων που ισχύουν σήμερα.