Μεγάλο deal της BlackRock στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Μεγάλο deal της BlackRock στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Μεγάλο deal της BlackRock στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Συμφωνία με τον όμιλο SOLEK για ηλιακά έργα στη Χιλή.
RE+D magazine
14.02.2022

Μια σημαντική συμφωνία έκλεισε ο όμιλος SOLEK μέσω της θυγατρικής του στη Χιλή "Solek Latam Holding SpA" με fund του αμερικανικού επενδυτικού ομίλου BlackRock.

Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος SOLEK, που εξειδικεύεται στην σχεδίαση και διαχείριση ηλιακών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής υπέγραψε συμφωνία-πλαίσιο για την ανάπτυξη, την κατασκευή και την πώληση ηλιακών έργων στη Χιλή, στο Παγκόσμιο Fund Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας III της BlackRock (GRP III).

Στο πλαίσιο αυτής της συναλλαγής, η SOLEK θα επιβλέπει, επίσης, την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των έργων και η Aediles Capital Inc. θα επιβλέπει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό του Παγκόσμιου Fund Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΙΙΙ της BlackRock.

 

Η συμφωνία δίνει τη δυνατότητα στον όμιλο SOLEK να αναπτύξει έως και 28 μεμονωμένα έργα σταθμών παραγωγής φωτοβολταϊκής ενέργειας με συνολική δυναμικότητα έως και 200 MW. Η εταιρεία θα φροντίζει και για τη λειτουργία τους και θα παρέχει τακτική συντήρηση και άμεση επαγγελματική εξυπηρέτηση.


Κάθε έργο θα κατασκευαστεί και θα συνδεθεί στο πλαίσιο του προγράμματος PMGD/PMG της Χιλής (έργα αποκεντρωμένης ηλεκτροπαραγωγής), το οποίο αποτελεί έναν από τους πυλώνες της στρατηγικής της χώρας προκειμένου να επιτύχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα μέχρι το 2050. 


Έργα σταθμών ηλιακής ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 90,5 MW βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προετοιμασίας κατασκευής. Τα έργα αυτά εξυπηρετούν και περιοχές με μεγάλη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω του αυξανόμενου πληθυσμού και της ανεπτυγμένης εξορυκτικής βιομηχανίας.