Άρχισαν να πέφτουν τα πρόστιμα για την ΛΑΡΚΟ
Άρχισαν να πέφτουν τα πρόστιμα για την ΛΑΡΚΟ

Άρχισαν να πέφτουν τα πρόστιμα για την ΛΑΡΚΟ

Ποινή άνω των €4 εκατ. για κάθε εξάμηνο καθυστέρησης
RE+D magazine
21.01.2022

"Καμπάνα" ύψους €5,5 εκατ. επιβάλλει η Ε.Ε στην Ελλάδα διότι δεν ανέκτησε τις κρατικές ενισχύσεις που είχαν χορηγηθεί στην εταιρεία ΛΑΡΚΟ.

Μάλιστα θα υπάρξει χρηματική ποινή άνω των €4 εκατ. για κάθε εξάμηνο καθυστέρησης. Οπως αναφέρει η δικαστική απόφαση «Η Ελλάδα, δεν έλαβε μέτρα για την ανάκτηση των επίμαχων ενισχύσεων παρά μόνο μετά τις 29 Ιανουαρίου 2020, ημερομηνία άσκησης της υπό κρίση προσφυγής.

Η υπαγωγή της ΛΑΡΚΟ στο καθεστώς ειδικής διαχείρισης πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020, σχεδόν ένα χρόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας που είχε θέσει η Κομισιόν.

Εξάλλου, τον Μάρτιο του 2020 η Ελλάδα κάλεσε τη ΛΑΡΚΟ να καταβάλει το ποσό των επίμαχων ενισχύσεων και τον Μάιο της ίδιας χρονιάς έδωσε εντολή για την ανάκτηση του συνολικού ποσού. Ενδείκνυται να επιβληθούν στην Ελλάδα οικονομικές κυρώσεις υπό μορφή εξαμηνιαίας χρηματικής ποινής προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης εκτέλεση της απόφασης του 2017 και προκειμένου η Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την πρόοδο των μέτρων εκτέλεσης της απόφασης. Επιπλέον, το Δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να επιβληθεί κατ’ αποκοπήν ποσό ως αποτρεπτικό μέτρο με σκοπό να αποφευχθούν ανάλογες μελλοντικές παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης».

Αξίζει, τέλος, να υπενθυμιστεί ότι η χώρα μας είχε γνωστοποιήσει στην Επιτροπή την πρόθεσή της να προβεί στην πώληση ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού της ΛΑΡΚΟ μέσω δύο χωριστών διαγωνισμών. Μετά την ολοκλήρωση των δύο διαγωνισμών και ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων τους, η ΛΑΡΚΟ θα κηρυσσόταν σε πτώχευση και τα εναπομένοντα στοιχεία του ενεργητικού της θα μεταβιβάζονταν στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Η Επιτροπή έκρινε, αφενός, ότι η εν λόγω μεταβίβαση δεν συνιστούσε κρατική ενίσχυση και, αφετέρου, ότι το ζήτημα της ανάκτησης των επίμαχων ενισχύσεων δεν θα αφορά τους αγοραστές των στοιχείων του ενεργητικού.