Ποιοι άσκησαν δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών της Intrakat
Ποιοι άσκησαν δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών της Intrakat

Ποιοι άσκησαν δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών της Intrakat

Στο πλαίσιο της ΑΜΚ της εισηγμένης εκδίδονται με τιμή διάθεσης €1,90 ανά μετοχή.
RE+D magazine
16.02.2022

Τα πρόσωπα που άσκησαν δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών της εταιρείας που εκδίδονται με τιμή διάθεσης €1,90 ανά μετοχή στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανακοίνωσε η Intrakat.

H εταιρεία έχει ανακοινώσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της έως του ποσού των €51,3 εκατ. στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία και πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά άσκησαν συνολικά 16.527.362 δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών της Εταιρείας που εκδίδονται με τιμή διάθεσης €1,90 ανά μετοχή συνολικής αξίας € 26.215.613.

Αναλυτικότερα:

1) η εταιρεία INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l., νομικό πρόσωπο συνδεόμενο από τον κ. Δημήτρη Κλώνη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 9.944.331 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας 18.894.228,90 ευρώ

2) ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης, Πρόεδρος και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 3.541 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας 6.727,90 ευρώ

3) η εταιρεία ADAMAS GROUP LTD, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο και ελεγχόμενο από τον κ. Δημήτρη Κούτρα, Αντιπρόεδρο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 405.178 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας 769.838,20 ευρώ

4) ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 1.021.119 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας 1.940.126,10 ευρώ.

5) ο κ. Δημήτριος Παππάς, Εντεταλμένος Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 199.724 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας 379.475,60 ευρώ

6) η εταιρεία STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο και ελεγχόμενο από τον κ. Δημήτρη Θεοδωρίδη, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 1.998.317 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας 3.796.802,30 ευρώ.

7) η εταιρεία DANECH ESTATE I LTD, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Λουκά Λαζαράκη, Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 2.729.671 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας 5.186.374,90 ευρώ.

8) ο κ. Δημήτρης Κλώνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 217.587 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας 413.415,30 ευρώ. H ως άνω άσκηση δικαιωμάτων πραγματοποιήθηκε από την Κοινή Επενδυτική Μερίδα που διατηρεί ο κ. Δημήτρης Κλώνης με τη σύζυγό του κυρία Άργυ Μανιάκη

9) Τέλος ο κ. Σωτήρης Μπακαγιάννης, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας άσκησε δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 7.894 Νέες Μετοχές συνολικής αξίας 14.998,60 ευρώ.