Σε stock split 1 προς 3 προχωρά η Quest Συμμετοχών
Σε stock split 1 προς 3 προχωρά η Quest Συμμετοχών

Σε stock split 1 προς 3 προχωρά η Quest Συμμετοχών

RE+D magazine
03.02.2022

Η Ανώνυμη Εταιρεία Quest Συμμετοχών συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση προκειμένου μεταξύ άλλων να αποφασιστεί το stock split για τη μετοχή της.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το δελτίο τύπου της εταιρίας,  οι μέτοχοί της Εταιρείας καλούνται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση αφενός για τη διάσπαση μετοχών (stock split) με αναλογία τρεις (3) νέες σε αντικατάσταση μίας (1) παλαιάς μετοχής. 

Το split θα γίνει με ταυτόχρονη - για λόγους στρογγυλοποίησης - μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €357.408,96 μέσω ταυτόχρονης μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας μετοχής από 0,443333333 ευρώ σε 0,44 ευρώ και δημιουργία αποθεματικού ειδικού σκοπού, σύμφωνα με το άρ. 31 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ισόποσου με το ποσό της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου. 

Αφετέρου πρόκειται να συζητηθούν και διάφορα άλλα ζητήματα που μπορείτε να βρείτε στο δελτίο τύπου της Quest.