Σε Τέρνα - Μυτιληναίο το έργο της ΕΡΓΟΣΕ στο τμήμα Κιάτο - Ροδοδάφνη
Σε Τέρνα - Μυτιληναίο το έργο της ΕΡΓΟΣΕ στο τμήμα Κιάτο - Ροδοδάφνη

Σε Τέρνα - Μυτιληναίο το έργο της ΕΡΓΟΣΕ στο τμήμα Κιάτο - Ροδοδάφνη

Με έκπτωση 18,34% και συνολική προσφορά ύψους €55.366.115,92.
Ειρήνη Θεοφανίδου
11.02.2022

Το διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΓΟΣΕ αποφάσισε την κατακύρωση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΩΝ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟ - ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ» στην ένωση οικονομικών φορέων υπό την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», ως προσωρινή ανάδοχο, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 18,34% και με συνολική προσφορά ύψους 55.366.115,92 ευρώ.

Στην προσφορά περιλαμβάνονται τα απρόβλεπτα ύψους 4.424.865,39 ευρώ (τα οποία έχουν υπολογισθεί ως ποσοστό 9% της δαπάνης προσφοράς), οι απολογιστικές εργασίες ύψους 411.949,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων ΓΕ & ΟΕ 18%), η αναθεώρηση ύψους 547.530,30 ευρώ, η δαπάνη για την εφαρμογή BIM ύψους 81.660,00 ευρώ και τα ανταλλακτικά συνολικού ποσού 734.940,00 ευρώ, διότι:

i. Κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας του ν.4412/2016 είναι η μειοδότρια προσφορά και

ii. τηρήθηκαν οι διαδικασίες του Νόμου

Οπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Έργων για την υπογραφή των συμβατικών τευχών και σχεδίων του έργου

Το αντικείμενο της σύμβασης 

· Κατασκευή συστήματος ηλεκτροκίνησης με δύο υποσταθμούς τροφοδοσίας 150kv/25kv/50Hz ισχύος 2Χ15MVA και συστήματος εναέριας γραμμής επαφής 25
kV/50Hz, με τηλεδιοίκηση (SCADA) από το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας.
· Φύτευση των χώρων πλησίον των υποσταθμών σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους.
· Εγκατάσταση αντιθορυβικών πετασμάτων και συστήματος σταθμών μέτρησης θορύβου που απαιτούνται βάσει των περιβαλλοντικών όρων του έργου και της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ορίων θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών έργων.
· Εγκατάσταση παθητικού δικτύου μεταφοράς δεδομένων και σημάτων σιδηροδρομικών συστημάτων.
· Εγκατάσταση Συστήματος Πληροφόρησης Επιβατών – Passenger Information System (PIS).
· Εγκατάσταση Συστήματος Ανακοινώσεων, Κλήσεων Ανάγκης και Ενδοεπικοινωνίας – Public Address, Emergency Communication (PA/ΕC).
· Εγκατάσταση Συστήματος Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) στις Σιδηροδρομικές Σήραγγες του τμήματος γραμμής Κιάτο – Ροδοδάφνη.
· Εγκατάσταση Σήμανσης Στάσεων και Σταθμών του τμήματος.
· Στην επαλήθευση «ΕΚ» των υποσυστημάτων «ενέργεια» και «υποδομή» της γραμμής Κιάτο-Ροδοδάφνη, στην έκταση και στα σημεία που έχει εφαρμογή στο
παρόν έργο.