Την κυπριακή Novamore πήρε η Τεχνική Ολυμπιακή έναντι €12,5 εκατ.
Την κυπριακή Novamore πήρε η Τεχνική Ολυμπιακή έναντι €12,5 εκατ.

Την κυπριακή Novamore πήρε η Τεχνική Ολυμπιακή έναντι €12,5 εκατ.

RE+D magazine
07.01.2022

H "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." ανακοίνωσε ότι η εν Κύπρω εδρεύουσα θυγατρική αυτής με την επωνυμία Τ.Ο INTERNATIONAL HOLDING LTD απέκτησε το 100% των μετοχών της Κυπριακής εταιρείας "Novamore Limited " από την Κυπριακή εταιρεία " VEL INVESTMENT FUND AIFLNP V.C.I.C. LIMITED".

Στην εταιρεία "Novamore Limited " ανήκουν απαιτήσεις που προέρχονται από Δανειακές Συμβάσεις που είναι εξασφαλισμένες με προσωπικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Η διαχείριση των απαιτήσεων από τις Δανειακές Συμβάσεις έχει ανατεθεί στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με την επωνυμία «ΜΑΟΥΝΤ ΣΤΡΙΤ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ».

Το τίμημα για την απόκτηση των ως άνω μετοχών ανήλθε σε €12.500.000. Η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος, επισημαίνει η σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση.