Τι απαντούν οι ελληνικές εισηγμένες που έχουν παρουσία σε Ρωσία - Ουκρανία
Τι απαντούν οι ελληνικές εισηγμένες που έχουν παρουσία σε Ρωσία - Ουκρανία

Τι απαντούν οι ελληνικές εισηγμένες που έχουν παρουσία σε Ρωσία - Ουκρανία

Ερωτήσεις προς τις διοικήσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
RE+D magazine
25.02.2022

Απαντήσεις για το κατά πόσο επηρεάζει τις οικονομικές τους καταστάσεις η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την εκεί παρουσία τους δίνουν αρκετές εισηγμένες με σχετική επιστολή τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς αναφέρει ότι το ποσοστό του ενεργητικού της στην Ουκρανία ανέρχεται μόλις στο 0,2% επισημαίνοντας ότι οι δραστηριότητες του Ομίλου στην Ουκρανία αφορούν σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, την JSC Piraeus Bank ICB, καθώς και σε επενδύσεις ακινήτων που αντιστοιχούν σε περίπου 0,2% του συνολικού ενοποιημένου ενεργητικού της Πειραιώς Financial Holdings στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Την ίδια ώρα η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική υπογραμμίζει ότι κατά το οικονομικό έτος 2021 το ποσοστό του κύκλου εργασιών που σχετιζόταν με πωλήσεις εισαγόμενων προϊόντων από την παραπάνω χώρες αφορούσε περί το 6,5% επί του συνόλου. Οπως λέει, το ποσοστό των αγορών προϊόντων από την παραπάνω χώρες αφορούσε περί το 6,8% επί του συνόλου των εισαγωγών της εταιρείας, ενώ τα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας δεν έχουν κάποια έκθεση στις παραπάνω χώρες.

"Η εταιρεία έχει μεγάλη διασπορά προμηθευτών από διάφορες χώρες ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια στην εφοδιαστική της αλυσίδα. Ωστόσο αρκετοί από τους παραγωγούς χάλυβα, εξαρτώνται σε κάποιο μη αμελητέο βαθμό σε προμήθεια πρώτης ύλης από περιοχές της Ουκρανίας και Ρωσίας. Σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι αδύνατος κάθε υπολογισμός της επίπτωσης των πρόσφατων εξελίξεων στην Ουκρανία και Ρωσία στις δραστηριότητες των προμηθευτών μας και επακόλουθα στις αντίστοιχες δραστηριότητες της εταιρείας.

Όσον αφορά στην εκτίμηση της Διοίκησης για τις έμμεσες επιδράσεις των πρόσφατων εξελίξεων στην Ουκρανία και Ρωσία, σε πιθανό σενάριο παρατεταμένης διένεξης, το κόστος ενέργειας στην ευρωζώνη και κατά συνέπεια στη χώρα μας θα αυξηθεί ωθώντας υψηλότερα τον πληθωρισμό. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν σχεδίαζε άμεσα την αύξηση των επιτοκίων με στόχο την καταπολέμηση του πληθωρισμού, το πιθανότερο σενάριο θα είναι να ακολουθήσει συντομότερα τις ομόλογες κεντρικές τράπεζες της Αγγλίας και των Ηνωμένων πολιτειών.

Έμμεση επίδραση της αύξησης των επιτοκίων θα είναι η αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους της εταιρείας με αντίστοιχη αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της" λέει στην ανακοίνωσή της.

 Η Ικτίνος Ελλάς αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι το ύψος των εμπορικών συναλλαγών με την Ρωσία ανήλθε σε 240.421 ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,73% του συνολικού τζίρου για το 2021, ενώ με την Ουκρανία δεν υπήρξαν εμπορικές συναλλαγές. Για το 2022 οι προϋπολογισθέντες εμπορικές συναλλαγές με Ρωσία – Ουκρανία, είναι τέτοιες που δεν αναμένεται να έχουν ουσιαστική επίπτωση επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

Σε αναστολή η θυγατρική της ΕΛΤΟΝ

“Όλοι μας στον Όμιλο ELTON παρακολουθούμε στενά τα εξελισσόμενα συγκλονιστικά γεγονότα που διαδραματίζονται στην Ουκρανία, βρισκόμενοι σε διαρκή επαφή με τους συναδέλφους μας στην θυγατρική μας εταιρεία Elton Corporation LLC με έδρα το Κίεβο”, αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και συνεχίζει ότι "με άξονα την απόλυτη ασφάλεια των ανθρώπων της εταιρείας μας και των οικογενειών τους, έχουμε εκδώσει σχετικές οδηγίες ώστε να παραμείνουν σε ασφαλή μέρη, ενώ προχωρήσαμε στην αναστολή της λειτουργίας της θυγατρικής μας μέχρι να αποκατασταθεί η ασφάλεια και να επανέλθουν οι ρυθμοί της καθημερινής ζωής στην κανονικότητα”, αναφέρει η εταιρεία και προσθέτει:
“Θέλουμε να ενημερώσουμε επιπλέον το επενδυτικό αλλά και το ευρύτερο κοινό, ότι η προσωρινή αυτή αναστολή της θυγατρικής του Ομίλου μας στην Ουκρανία, δεν αναμένουμε να επηρεάσει σημαντικά τον Όμιλο.

Η συμμετοχή της Ουκρανικής θυγατρικής στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου δεν εμπίπτει στα επίπεδα σημαντικότητας και ως εκ τούτου δεν επιφέρει ουσιώδη επίδραση σε αυτά, τόσο ως προς την οικονομική θέση (1,60% του Ομίλου), τον κύκλο εργασιών (2% του Ομίλου) όσο και στα αποτελέσματα (0,87% του Ομίλου). Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι δεν υπάρχει σοβαρή έκθεση της θυγατρικής στην τοπική αγορά ενώ ο Όμιλος ως πάγια τακτική λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα εξασφάλισης και προστασίας της οικονομικής θέσης του.

Οι ευχές και οι προσευχές μας είναι κοντά στους συνεργάτες και πελάτες μας στην Ουκρανία, ελπίζοντας ο εφιάλτης αυτός να περάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται και παραμένοντας έτοιμοι να παράσχουμε την οιαδήποτε αναγκαία στήριξη".

Τέλος, η εισηγμένη Μύλοι Κεπενού απαντά ότι: α) Το ποσοστό της αξίας των αγορών σε πρώτες ύλες (σιτηρά) για τη χρήση 2021 από τις χώρες αυτές ανήλθε σε 33% της συνολικής αξίας αγορών σιτηρών και β) η εταιρεία παρακολουθεί τις συνεχόμενες εξελίξεις σχετικά με την ένταση στην Ουκρανία και τη Ρωσία, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις τιμές αγοράς, καθώς και στη ροή προμηθειών.