ΧΑ
Εργο στη Γαλλική Πρεσβεία αναλαμβάνει η ΕΚΤΕΡ

Το συνολικό ανεκτέλεστο έργων της κατασκευαστικής ανέρχεται στο ποσό των 112,5 εκατ. ευρώ.

Σύμβαση έργου ύψους €10,7 εκατ. υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο κατ’ αποκοπή ποσό των 10.777.848,55 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Share Copy Link
Αλλαγές στη αγορά κατοικίας φέρνει το 2024. Το προφίλ του νέου αγοραστή

Η νέα έκθεση «2024 Real Estate» της Berkshire Hathaway HomeServices παρουσιάζει τις νέες τάσεις στην αγορά ακινήτων

Η ΕΚΤΕΡ αναλαμβάνει την κατασκευή νέου κτιρίου του ΓΕΣ

Η προσφορά ανέρχεται σε €6.082.741,93 πλέον ΦΠΑ 24%.

Πάνω από €15 δισ. ανεκτέλεστο των μεγάλων κατασκευαστικών το 2023

Μελέτη του ΙΟΒΕ που παρουσίασε από κοινού με το ΤΜΕΔΕ εκτιμά ότι θα "πέσουν" στην αγορά την επόμενη τριετία περισσότερα από €52 δισ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προσωρινός ανάδοχος για τον ΒΟΑΚ

Το κατασκευαστικό κόστος του έργου υπολογίζεται σε περίπου €1,8 δισ.