Τι προβλέπει ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός της Eurobank
Τι προβλέπει ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός της Eurobank

Τι προβλέπει ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός της Eurobank

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε στο 6,8% από 14% το 2020.
RE+D magazine
11.03.2022

Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ύψους € 900 εκατ. και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη € 424 εκατ. με την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται σε 8,2% ανακοίνωσε η Eurobank.

Σύμφωνα με την τράπεζα ο δείκτης των NPEs μειώθηκε από 14,0% το 2020 σε 6,8% το 2021, καθιστώντας τη Eurobank την 1η ελληνική τράπεζα με μονοψήφιο δείκτη. Επίσης, οι κεφαλαιακοί δείκτες ενισχύθηκαν περισσότερο του αναμενομένου, ως αποτέλεσμα της υψηλότερης κερδοφορίας και των θετικότερων επιπτώσεων από τις συναλλαγές «Mexicο», «Wave» και «Triangle».

Κατά συνέπεια, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 16,8%7 και ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή των όρων της Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε σε 13,6%, έναντι πρόβλεψης 12,8%.

Πλέον η  Euroban χωρίς να αγνοεί τις επιπτώσεις από την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση, βρίσκεται σε θέση ισχύος, έτοιμη να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την ανάκαμψη των οικονομιών στις οποίες διαθέτει παρουσία. Ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα αποτελεί τόσο το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει παρουσία στην Ελλάδα, σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης και εργασίες στον τομέα των Επενδυτικών Ακινήτων (Investment Property) όσο και ο ισχυρότερος ισολογισμός μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. 

Η τράπεζα αξιοποιώντας τον νέο αναπτυξιακό κύκλο και της πράσινης μετάβασης, τους τομείς που παράγουν έσοδα από προμήθειες, τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας και των δεδομένων, βάζει σαν στόχο για την περίοδο 2022-2024:

  • Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων €1,1δισ. και προβλέψεις προς δάνεια 50 μονάδες βάσης το 2024
  • Μέση αύξηση κερδών ανά μετοχή 13% ετησίως
  • Διατηρήσιμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 10% κατ’ έτος
  • Δημιουργία κεφαλαίων άνω των 100 μονάδων βάσης κατ’ έτος από την κερδοφορία
  • Δείκτης CET1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αυξημένος κατά περίπου 200 μονάδες βάσης έναντι του 2021 σε 14,6% το 2024
  • Διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης του 2022 σε ποσοστό περίπου 20% υπό την αίρεση των εποπτικών αρχών.

Φωκίων Καραβίας: Χρονιά ορόσημο το 2021

«Το 2021 ήταν μια χρονιά-ορόσημο για τη Eurobank. Ολοκληρώνοντας με επιτυχία τo σχέδιο εξυγίανσης του ισολογισμού, γίναμε η πρώτη συστημική τράπεζα με μονοψήφιο δείκτη NPEs στο 6,8%, κάτι που αποτελεί σημείο καμπής για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά από 10 και πλέον χρόνια οικονομικής κρίσης. Ταυτόχρονα, συνεχίσαμε να επιτυγχάνουμε θετικές επιδόσεις σε όλους τους τομείς. Η αύξηση του κύκλου εργασιών μας, η οποία περιλαμβάνει νέες εκταμιεύσεις δανείων 7,8 δισ. ευρώ και αύξηση καταθέσεων κατά 5,9 δισ. ευρώ έναντι του 2020, οδήγησε τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υψηλότερα κατά 4% το 2021. Ως αποτέλεσμα της ισχυρής κερδοφορίας και κεφαλαιακά θετικών συναλλαγών, η κεφαλαιακή μας βάση ενισχύθηκε περαιτέρω στο 16,8%.

Η παγκόσμια οικονομία και το διεθνές εμπόριο μπαίνουν σε αχαρτογράφητα νερά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της. Καθώς τα γεγονότα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οποιαδήποτε αξιολόγηση των συνεπειών τους είναι πρόωρη. Ωστόσο, για την Ελλάδα, αυτό είναι το τρίτο κύμα μιας δυσμενούς συγκυρίας, μετά από την μακρά οικονομική κρίση και την πανδημία. Είναι νωρίς ακόμη για να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία, για την οποία ένα έτος εντυπωσιακής ανάκαμψης έθεσε τα θεμέλια για την έναρξη ενός κύκλου ισχυρής και διατηρήσιμης ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση, τα θεμελιώδη μεγέθη για την επικράτηση του θετικού σεναρίου εξακολουθούν να ισχύουν: η ύπαρξη ενός φιλικού για επενδύσεις επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ένας σταθερός οδικός χάρτης με βάση το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης, που περιλαμβάνουν το NextGenEU και λοιπούς πόρους από την ΕΕ. Οι επιπτώσεις της γεωπολιτικής αναταραχής είναι πιθανό να μετριαστούν με συντονισμένα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως συνέβη και με την πανδημία.

Οι τράπεζες έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε μια οικονομική ανάκαμψη που θα βασίζεται στις επενδύσεις, καθώς η Ελλάδα εξέρχεται από μια δεκαετία απομόχλευσης. Πιστεύουμε ότι η Eurobank βρίσκεται σε θέση ισχύος, ώστε να εκμεταλλευτεί τον ενάρετο κύκλο ανάπτυξης. Η κερδοφορία μας θα στηριχτεί στην αύξηση των δανείων, στους τομείς που παράγουν έσοδα από προμήθειες, όπου έχουμε ηγετική θέση, στη συγκράτηση του κόστους, με το επιχειρηματικό μας μοντέλο να μετατοπίζεται από τη διαχείριση, το «run the bank», στην ανάπτυξη, το «grow the bank» με αιχμή τις επενδύσεις σε ανθρώπους και τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, παραμένει ισχυρή η δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης για όλους, που μπορεί να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη ευημερία στις χώρες και τις κοινωνίες που υπηρετούμε».